Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

RSS

blog příspěvky, obsahující tag 'odborné články'

Jak podpořit rozvoj řeči u dětí?

Oblast rozvoje řeči je také jednou z těch oblastí, které bychom měli před nástupem dítěte do školy sledovat.  Vývoj řeči provází jedince od narození, dělí se v podstatě na dvě období, a to na přípravné období a vlastní vývoj řeči.  

V přípravném období je prvním projevem narozeného dítěte křik, kte...

Jógu zvládnou cvičit i rodiče s dětmi

Někteří rodiče sami jógu cvičí v kurzech nebo jako samouci v domácích podmínkách. Mohou rodiče jógové cvičení realizovat i doma, se svými dětmi, když sami nejsou pedagogy nebo cvičiteli? Ano, mohou.

Rodiče nepotřebují žádný speciální kurz, úplně stačí, když si pro začátek pořídí jako metodickou pod...

Matematika nemusí být pro děti strašákem

Proč se u školáků postupně stává matematika strašákem, které se děti i rodiče obávají? Pro úspěšné zvládnutí školní matematiky existuje relativně snadný recept. Jaký? Podněcovat aktivně rozvoj dítěte od předškolního věku tak, aby dítě bylo rozvíjeno komplexně, tvořivě a aktivně. Pro úspěšné zvládnut...

Rozvoj sluchového vnímání u dětí

Naposledy jsme se seznámili s oblastí zrakového vnímání, která je pro rozvoj dítěte velmi důležitá. Dnes tu máme další, neméně důležitou oblast, a to sluchovou percepci neboli sluchové vnímání.  Této oblasti bychom měli věnovat velkou pozornost, a to nejen v období předškolního věku.

Je velmi důlež...

Rozvoj zrakového vnímání a jeho vliv na vývoj dítěte

Jednou z dalších důležitých oblastí, které bychom měli věnovat pozornost u dítěte předškolního věku, je zraková percepce, nebo taky jinak řečeno zrakové vnímání.

Je velmi důležité uvědomit si a vědět, co to vlastně zrakové vnímání je, jak moc je pro vývoj dítěte důležité a co všechno ovlivňuje.

Zr...

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku

Oblast grafomotoriky je bezpochyby jednou z dalších důležitých oblastí, které bychom měli rozvíjet u dítěte v předškolním věku. Protože správně zvládnutý rozvoj grafomotoriky je klíčovým faktorem ve zvládnutí budoucího nácviku písma ve škole.

Pod nácvikem grafomotoriky si většina z nás představí vy...

Motorický vývoj dítěte

Oblast motoriky je jednou z dalších základních oblastí, kterou bychom se měli zabývat u dítěte předškolního věku a věnovat ji dostatek pozornosti. Obecně můžeme motoriku člověka chápat jako jakýsi soubor pohybových předpokladů a projevů, který zahrnuje průběh a následný výsledek pohybové činnosti.

...

Logopedická prevence, aneb aby to dětem lépe mluvilo

Rodiče často řeší otázku, zda jejich dítě s ohledem na věk mluví správně. Zda je jeho řečový vývoj v pořádku a co je možné pro zlepšení jeho řeči udělat.

Jedním z nejčastějších dotazů rodičů v mateřských školách je, kdy začít problémy s výslovností řešit. Vady řeči a potíže s výslovností je vhodné ...

Naděje pro děti s autismem
Autismus je poruchou vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci, nedokáže adekvátně reagovat na běžné situace. Na druhou stranu v některých oblastech může dítě s autismem výrazně převyšovat ostatní, třeba v matematice, jazycích nebo polytechnice.
Cviky na doladění základních vývojových potřeb
V mnoha knížkách zaměřených na psychologii dítěte a jeho vývoj jste mohli narazit na pojem základní sociální potřeby nebo Pesso-Boyden teorie. Aby vývoj dítěte probíhal bez výraznějších potíží, je potřeba uspokojovat adekvátně pět základních vývojových potřeb. Jak uvádí ve svém příspěvku „Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ“ PaedDr. Zdeněk Martínek, jejich neuspokojením, popř. přeuspokojením může být způsobena také hyperaktivita a hypokativita.