Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

Obchodní podmínky

  Základní údaje o společnosti:

Infráček s. r. o., se sídlem Stařeč, Tyršova čp. 241, PSČ 675 22

IČO: 14314541, DIČ: CZ14314541

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 127744
(dále jen „Společnost Infráček“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi kupujícími (taktéž objednávajícími) produktů či služeb prodávaných Společností Infráček.

 

  OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PUBLIKACE A PRODUKTY

 

Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy a dodací podmínky

 1. Každá učiněná objednávka ze strany kupujícího je závazná. Zasláním objednávky se uzavírá kupní smlouva mezi objednavatelem a Společností Infráček. Odesláním objednávky v jakékoliv podobě zákazník stvrzuje správnost údajů a rovněž svůj souhlas s obchodními podmínkami Společnosti Infráček.
 2. Kupující, který není spotřebitel, může od závazné objednávky do chvíle než přijme plnění od Společnosti Infráček odstoupit a uzavřenou smlouvu zrušit zaplacením odstupného v souladu s § 1992 občanského zákoníku, které odpovídá výši zaplacené zálohy.
 3. Závaznou objednávku ihned zpracujeme a objednané zboží odešleme do 10 dnů od přijetí objednávky.
 4. Objednané zboží je ze strany Společnosti Infráček dodávané kupujícím prostřednictvím České pošty nebo přepravců – dle vlastního výběru zákazníka.

Platební podmínky

 1. Společnost Infráček umožňuje svým zákazníkům (kupujícím) využít následující způsoby plateb: platba předem, bezhotovostní platba na základě vystavené faktury a platba on-line platební kartou (prostřednictvím internetové platební brány).
 2. Pokud je kupujícím škola nebo jiné školské zařízení, může být objednané zboží kupujícímu zasláno společně s fakturou (daňovým dokladem) se splatností na adresu uvedenou v objednávce. Takový kupující si může při objednávce vybrat tento způsob platby.
 3. Splatnost faktur se stanoví na 10 kalendářních dnů.
 4. Soukromým osobám a jiným právnickým osobám (vyjma škol a školských zařízení) je objednané zboží zasíláno po obdržení platby předem nebo uhrazení celkové ceny objednávky on-line platební kartou (prostřednictvím on-line platební brány). Obdržením platby předem se rozumí připsaní celkové ceny objednávky na účet Společnosti Infráček.
 5. Při platbě za objednané zboží ze strany kupujícího bezhotovostní formou je třeba uvádět správný variabilní symbol.
 6. K ceně objednaného zboží je připočtena cena za dopravu dle aktuálního ceníku. Kupující má možnost vybrat si z níže uvedených druhů doprav:
 1. prostřednictvím přepravce DPD: 119,- Kč (balík nad 20 kg)
 2. prostřednictvím přepravce DPD Pickup: 89,- Kč (balík do 20 kg)
 3. prostřednictvím přepravce DPD: 389,- Kč (nadrozměrný balík)
 4. prostřednictvím Zásilkovny s.r.o.: 79,- Kč (balík do 5 kg)

Používáme platební bránu GoPay: 

  

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Do 14 dnů ode dne doručení zboží kupujícímu, který je spotřebitelem, má kupující právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího musí být učiněno písemně - dopisem na adresu Společnosti Infráček (Infráček s.r.o., Tyršova 241, 675 22 Stařeč) nebo e-mailem (obchod@infracek.cz).
 2. V případě, že kupující od kupní smlouvy odstoupí, zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, zboží zpět na adresu Společnosti Infráček: Infráček s.r.o., Tyršova 241, 675 22 Stařeč.
 3. Pokud se kupující rozhodne zboží vrátit, je třeba, aby bylo nepoškozené, bez známek opotřebování a vráceno v uvedené lhůtě.
 4. Kupující, který není spotřebitel, např. školské zařízení, může také odstoupit od své objednávky, viz bod č. 2 části týkající se objednávání zboží. Bere zároveň na vědomí a souhlasí s tím, že zaplacená záloha bude započtena společností Infráček na nárok na zaplacení odstupného za zrušení smlouvy (§ 1992 občanského zákoníku).

Reklamace

 1. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující u prodávajícího uplatnit zejména telefonicky na čísle +420 568 851 733 či e-mailem na adrese obchod@infracek.cz 
 2. Kupující sdělí prodávajícímu, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a společně se domluví na dalším postupu při reklamaci.
 3. Více informací: Jak postupovat při reklamaci.

Ostatní

 1. Veškeré publikace včetně aktualizací publikací KAFOMET a doplňků podléhají autorskoprávní ochraně a není možné je jakýmkoli způsobem rozšiřovat, kopírovat a poskytovat třetím osobám.
 2. Tyto obchodní podmínky se řídí platnými zákony ČR.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 4. Právní vztahy mezi Společností INFRA a objednatelem/kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Společnost Infráček zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. Společnost Infráček zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění smluvních a zákonných závazků. Dále zpracovává osobní údaje na základě souhlasu objednatele/kupujícího. Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou přepravních společností.
 3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů najdete na internetových stránkách Společnosti Infráček zde.
 4. Pokud byste se domníval/a, že při zpracovávání Vašich osobních údajů porušujeme platné právní předpisy, máte právo požádat nás o vysvětlení a odstranění závadného stavu, anebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).
 5. Zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek
 6. Jsme registrovaní u Úřadu pro ochranu osobních údajů (reg. číslo subjektu: 00062103).

 

Heureka - Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21. 4. 2024.