Doprava zdarma  Při objednávce nad 2 000 Kč doprava zdarma.

Naděje pro děti s autismem

Autismus – porucha autistického spektra („dále jen PAS“), je poruchou vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci, nedokáže adekvátně reagovat na běžné situace. Na druhou stranu v některých oblastech může dítě s autismem výrazně převyšovat ostatní, třeba v matematice, jazycích nebo polytechnice. Studie ve vyspělých zemích uvádí, že u 1,5 % - 2 % dětí je diagnostikována porucha autistického spektra.

NASTAVIT JEDNOTNÝ PŘÍKLAD - MODEL DÍTĚTE S PAS NENÍ MOŽNÉ

PAS mohou mít děti nadprůměrně inteligentní, stejně tak děti s mentálním postižením.  Velmi důležitá je včasná diagnostika. S prvními projevy autismu se můžeme setkat u dětí přibližně v 18 měsících. V rámci běžné, dětské prohlídky by měl prvotní signály zaznamenat dětský lékař. K diagnostice se používá jednotný dotazník, který by měli mít všichni praktičtí lékaři v ordinaci.

DÍTĚ S AUTISMEM:

  • Se těžko zařazuje mezi ostatní děti.
  • Nevyhledává kontakt s lidmi, ani nejbližšími.
  • Těžko udržuje koncentraci pozornosti.
  • Preferuje rutinní činnosti i denní režim.
  • Má zvláštní pohyby (například pořád poskakuje, třepe končetinami…).
  • Ignoruje okolí.
  • Je silně fixováno na vybrané hračky nebo předměty.
  • Vzbuzuje dojem, jako by žilo ve „svém světě“.
  • Neprojevuje emoce.
  • Chybí mimika a gesta.

POMOCNÝ DOTAZNÍK PRO RODIČE:

Pokud si rodič není jistý, může využít dotazníku, který obsahuje všechny důležité otázky k analýze vývoje dítěte a také fotografie s dovednostmi dítěte bez PAS. Mezi dovednosti, které se analyzují, patří především oblast tzv. sdílené pozornosti, například navázání očního kontaktu nebo ukazování prstem na objekty, reakce na zavolání jménem, schopnost sledovat pohled druhého a dělit svůj zájem mezi sledovaný objekt a jinou osobu a další. K dispozici je na portále www.autismus-screening.eu.

Na širší diagnostiku se v českých podmínkách čeká příliš dlouho. Už při podezření je ale vhodné začít s dítětem pracovat a rozvíjet jeho sociální a komunikační dovednosti, mozek malých dětí je „plastický“, čím dříve je zahájena intervence, tím větší je šance, že se deficity zmírní.

AUTISMUS LZE ODHALIT DŘÍVE, NEŽ SE OBJEVÍ PRVNÍ PŘÍZNAKY

Nově se americkým vědcům jako prvním podařilo v rámci rozsáhlé studie prokázat, že u dětí, kterým je později diagnostikován autismus, dochází v prvním roce jejich života k nadměrnému růstu amygdaly. Díky tomu je možné autismus odhalit dlouho předtím, než se jeho příznaky projeví v chování dítěte. Amygdala je párová struktura nacházející se hluboko uvnitř mozku, která je důležitá pro interpretaci sociálního a emocionálního významu smyslového vstupu. Roli hraje při rozpoznávání emocí ve tvářích nebo například také při interpretaci výstražných obrazů, které nás informují o potenciálních nebezpečích v našem okolí. Obecně se předpokládá, že při potížích se sociálním chováním, je problém právě s amygdalou.

Rozsáhlý výzkum byl zveřejněn v prestižním odborném časopise American Journal of Psychiatry. Vědci zjistili, že nadměrný růst nastává mezi 6 a 12 měsíci věku – tedy dlouho před tím, než se objeví chování charakteristické pro autismus. Díky tomu bude možné stanovit diagnózu mnohem dříve, než bylo možné doposud. To dává naději řadě dětí a jejich rodičům k úspěšnému řešení dopadů PAS na psychiku, chování a prožívání dítěte.

JAKÉ POMŮCKY VYBRAT?

Přirozeně se lidé dorozumívají řečí a písmem. U poruch autistického spektra to není vždy možné. Proto se ve speciálně-pedagogické péči využívá různých způsobů alternativní a agumenativní komunikace. Augmentativní (z lat. augmentare - rozšiřovat) systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči.

Nejčastějšími pomůckami, které se pro poruchy komunikace u dětí s PAS využívají jsou piktogramy, neboli obrázkové karty.

Napsala: Ing. Lenka Polášková

Vložte svůj komentář