Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

Učíme děti správně vyslovovat a vyprávět příběhy

Už od narození jsou děti v přímém kontaktu s mateřským jazykem, přičemž každé dítě má svůj přirozený proces, jak se učí mluvit. První slůvka by mělo dítě říkat už v prvním roce, některé děti zvládnou i krátké věty. Stále častěji se však stává, že dítě neumí mluvit ani ve 2 letech. Tady už je potřeba dávat pozor. Pokud vaše dítě nekomunikuje ani ve 2,5 letech, obraťte se raději na vašeho pediatra, který vás případně odešle k odborníkovi.

Dítě přesné ví, v jakých situacích používat verbální komunikaci. Proto se doporučuje, aby bylo v kontaktu s různými podněty, jako jsou obrázky, zvuky, písmena, knihy a mluvené slovo. To mu neustále pomáhá rozvíjet a zdokonalovat komunikaci.

 

Mezi 18. a 24. měsícem věku se může naučit až 50 slov. Mezi 2 až 3 lety věku již více než 250 slov.

 Maminka čte dceři a vypráví příběh

Jak vést děti ke správné výslovnosti, na co si dávat pozor

Již od útlého věku bychom dětem měli číst knihy, vyprávět příběhy, říkat básničky a zpívat písničky. Trénují při tom sluch, což jim pomáhá rozeznávat jednotlivá slova a frázovaní. Postupně to vede k tomu, že sama začnou slova říkat a opakovat.

Dětem od 3 let pak k rozvoji komunikace a správné výslovnosti dále pomáhají obrázky. Jinými slovy jde o prezentaci obrázků, následně se rodič může ptát na to: co je na fotkách, dítě může svými slovy popsat, co vidí atd. Rodiče zároveň poslouchají a přitom opravují nesprávně vyslovená slova. S dětmi je poté dobré opakovat správnou artikulaci špatně vyslovených slov.

Nemalý vyznám má také napodobování různých zvuků. Rodiče se mohou ptát, například jak dělá pejsek a jak vlak?

Starší děti (od 8 let) si dále osvojují mateřský jazyk spojením obrázků se slovy, které poté přečtou. Je velice důležité, aby každé slovo bylo správně artikulováno, tj. aby dítě přehnaně otevíralo ústa.

Je velmi důležité, aby rodiče nebo učitelé ukazovali na ústa, když vyslovují slova, aby se pozornost dítěte soustředila na správnou artikulaci.

 

Vývoj řeči je důležité sledovat. Pokud dítě:

  •        nedělá gesta, neukazuje, např. když řekne na shledanou nebo čau, nemává rukou, neposílá pusu apod.
  •        nedokáže napodobit hlásky, jako jsou samohlásky nebo souhlásky.
  •        nerozumí tomu, když mu dáte příkaz
  •        neříká správně jednoduchá slova

je dobré se poradit s odborníkem. Každé dítě je individuální, ale v případě jakýchkoli pochybností o správném vývoji řeči a komunikačních dovedností je určitě lepší se poradit se specialistou.

 

Mluvit však neznamená jen správně vyslovovat, ale také umět vyprávět příběhy.

Mluvení znamená také rozumět obsahu, které dítě sděluje. Správná výslovnost je základ a stejně důležité je podporovat kreativitu při vyprávění.

Vyprávět je víc než jen povídat příběh. Při vyprávění příběhu dospělý pracuje se třemi věcmi:

  •        poslech
  •        pohled
  •        slovo

Ale určitě se projevuje také kreativita a představivost, takže když se řekne „vyprávěj mi příběh”, je to jako otevřít kouzelné dveře.

 Chůva vypráví dětem příběh

Vyprávět příběh vlastně znamená říct ho svými vlastními slovy. Nečíst pouze to, co je napsáno v knize. Dítě nebo teenager musí přemýšlet nad významem, to vede k vytváření vlastních frází, nápadů a výrazů, které prostřednictvím konverzace uplatňují.

Nezapomeňte, že vyprávění příběhů je o otevírání prostoru. Znamená znovuvytvoření a rekonstrukci.

Vezme vás na imaginární cestu na různá místa. V infráčkovi pro vás máme mnoho produktů pro rozvoj řeči a slovní zásoby.

 

vánoce s infráčkem sleva na pohádkové knihy

Vložte svůj komentář