Doprava zdarma  Při objednávce nad 2 000 Kč doprava zdarma.

Jak rozvíjet grafomotoriku a psaní

Holka plní grafomotorická cvičení

Grafomotorika je pojem, který vznikl ze slova "grapho", což znamená grafické pohyby ruky, a „motorika“, jinak též řečeno čmárání, kreslení či psaní.

Grafomotorické dovednosti se týkají schopnosti dítěte vyjádřit se prostřednictvím čmárání, kreslení, psaní či malování. Tímto způsobem si dítě začíná osvojovat kreslířské a psací dovednosti, učí se správným pohybům ruky a paže. Nejdříve dítě dělá různé tahy, ze kterých se pak stanou písmena a obrazy.

JAK SPRÁVNĚ ROZVÍJET SCHOPNOST PSANÍ

Umět číst a psát neznamená jen znát abecedu, umět psát písmena, nebo je správně přečíst. Jde o celkové porozumění tomu, co píšeme a čteme. Je to proces, který by si děti měly užívat a který by je měl bavit.

Vybarvování

Výchozím a důležitým bodem je skutečnost, že dítě od tří let věku přichází do kontaktu s materiály, jako je tužka, fix, papír atd. V tomto období se začíná řešit koordinace ruka-oko. Od pěti let člověk píše a rozpoznává některá naučená písmena.

Existuje několik způsobů, jak rozvíjet dovednost psaní – třeba přes diktát slov. Rodiče nebo učitelé mohou dítě požádat, aby napsalo slovo MOTÝL. Takto je dítě vystaveno výzvě, kdy se soustředí jak na psanou podobu slova, tak na zvukovou.

Další způsob, jak rozvíjet psaní je opisování slov. Tato slova musí mít určitý význam, např. "Opiš slovo PES?“ nebo "Zkus napsat svoje jméno (Ondřej, Katka apod.)". Když dítě pozná písmena, může si spojit nová slova se slovy, které již zná. Například: "Umíš napsat OKO? Na jaké písmeno začíná? Správně, na O jako Ondřej.“ Dítě se tak na základě znalosti slova OKO učí napsat další slova začínající na písmeno O.

S přibývajícím věkem dítěte se rozšiřuje interní slovník slov, proto navrhujeme další aktivity vedoucí k dalšímu rozvoji psaní.

Při kontrole textu, které dítě napsalo, se na něj může zpětně podívat, případně provést změny v textu. Lze také vytvářet nové texty na nová témata, například "Zvířata v lese" a dítě může napsat, co jedí, kde žijí a přidat zábavná fakta.

Holka píše diktát

NA CO JE DŮLEŽITÉ SE SOUSTŘEDIT

Písemný jazyk je komplexní kulturní obsah, který se děti a dospívající denně učí. Proto je důležité zaměřit se nejprve na to, co chceme, aby se dítě naučilo.

Například:

  • Chci, aby se naučilo psát své jméno
  • Chci, aby se naučilo psát samohlásky
  • Chci, aby se naučilo sestavit nákupní seznam
  • Chci, aby se naučilo používat nůžky apod.


Když víte, co chcete, aby se vaše dítě naučilo, musíte vzít v úvahu jeho dosavadní znalosti, tj. co dítě o daném tématu již ví. Pak mu řekněte, co bude dělat. Např. "Dnes si vystřihneme časopis" nebo "Naučíme se psát tvé jméno". A pokračujte tímto způsobem. Dítě by mělo vědět, co bude dělat, protože pak je to pro něho snadnější. Na začátku aktivity by měl být moment průzkumu. Např. "Slovo sůl – na jaké písmeno začíná? - Je to S jako strom nebo S které je ve slově nos.“ Později přichází moment, kdy dítě získá validní informace. Zeptáme se ho, například: "Ondřej začíná na jakou samohlásku? A, E, I, O, U?“ Dítě jde k sešitu, zkontroluje a řekne: začíná na O. V této fázi je dítě již schopné zkontrolovat, zda je vše napsáno správně, jestli některá písmena nechybí.

Důležité je, aby si dítě uvědomovalo, co dělá, z čeho se učilo a aby se učilo každý den.

INSPIRACE A TIPY Z ESHOPU

Pod článkem najdete doporučené produkty, které rozvíjí grafomotoriku u dětí. Jsou seřazené podle věku dětí – od 2 let přes 3leté až po předškoláky a školáky do 8 let.

Vložte svůj komentář