Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

Jak dvouletým dětem usnadnit nástup do školky?

Možná patříte k rodičům, kteří se rozhodují, zda je jejich dvouleté dítě dostatečně zralé, na to, aby navštěvovalo předškolní zařízení. Nebo prostě musíte nastoupit do práce a vaše dítě jednoduše do mateřské školy nastoupit musí. V hlavě se vám dozajista honí spousty otázek. A proto se pokusíme na některé z nich najít odpověď.

Před nástupem do MŠ

V dnešní digitální době začneme hledáním informací na internetu. Je již běžné, že každá, nebo téměř každá, mateřská škola disponuje vlastními webovými stránkami. Zde můžeme zjistit, zda má MŠ ve své nabídce i třídu pro dvouleté děti nebo zda jsou dvouleté děti integrovány mezi další, starší děti na běžné třídy. Můžeme si zde prohlédnout personální zajištění školky nebo třídy pro batolata. Následně najdeme také informace, zda školka nabízí tzv. návštěvní dny. To jsou dny, ve které můžeme, společně s dítětem navštívit školku, prohlédnout si její třídy a tedy i potencionální prostředí, kde se dítě bude po přijetí pohybovat.  Tyto dny se zpravidla nabízejí v době před zápisem. Je vhodné připravit si otázky, které nás trápí a ve školce se učitelů zeptat na vše, co nás zajímá. Jelikož jsou ve třídách kvalifikované učitelky, měli by být schopné rodičům na otázky odpovědět.

Po zápisu

Povedlo se. Vaše dítě je přijato do mateřské školy. Už po obdržení rozhodnutí o přijetí byste měli obdržet informaci, do které třídy je vaše dítě přijato. Případně také informaci, zda se bude konat i nějaký návštěvní den pro již přijaté děti. Tyto návštěvní dny jsou organizovány vždy s ohledem na epidemiologickou situaci, stejně tak jako návštěvní dny před zápisem. Proto se také může stát, že budou vzhledem k těmto skutečnostem zrušeny.  Každopádně pokud již víme, do které třídy bude naše dítě chodit a přetrvávají v nás pochybnosti či nejasnosti, není nic lehčího než vzít telefon nebo napsat email a konzultovat situaci přímo s učitelkami na třídě. Většina mateřských škol nabízí na webu kontakty přímo na danou třídu.

Příprava před začátkem předškolní docházky

Na internetu nalezneme mnoho doporučení, které se zabývají tím, co vše by mělo umět dítě, které nastupuje do mateřské školy. V našem případě raději toto doporučení lehce obměníme.  Co považujeme za skutečně důležité?

  • Nemít strach z cizích osob – je vhodné, aby dítě bylo zvyklé i na jinou osobu než je ta, která o dítě pečuje (matka, otec). Pokud je dítě neustále jenom s matkou, tak je na ni velmi fixováno a potom je proces adaptace náročnější a může trvat déle. Taktéž se doporučuje, aby dítě bylo schopno spát i jinde než je jeho domov (např. u babičky). Zde je poté zvykání na spánek v MŠ značně zjednodušeno.
  • Mít rituál loučení – ideálně takový, který je krátký, ale efektní, takže loučení nebude zdlouhavé a nebude dítě ještě více stresovat.
  • Naučit dítě samostatnosti v jídle - nevadí pokud se ušpiní, pro tyto případy je vždy vhodné donést dítěti do mateřské školy bryndák, ale je vhodné, aby bylo zvyklé jíst samostatně alespoň lžící a napít se z hrnku, držet v ruce pečivo a kousat z něj sousta.
  • Naučit obouvat bačkorky – bačkorky se nazouvají a vyzouvají mnohokrát za den, proto je vhodné, aby dítě tuto dovednost ovládalo alespoň částečně. Když tuto dovednost bude ovládat, tak bude znatelně sebejistější při pobytu v mateřské škole. Pro dítě také volíme vhodný typ domácí obuvi, který je dítěte pohodlný, bezpečný, neklouže a dobře se nazouvá.

Začínáme chodit do školky

První zvykání na školku může být někdy problematické. Proto radíme, aby si rodiče vyčlenili dostatečnou časovou rezervu na to, aby si dítě postupně zvykalo. Jako nejlepší radíme určitě první týden až dva chodit domů po obědě, pokud to bude možné. I při nejlepší péči se však může stát, že si dítě na docházku zvyká jen těžce. V těchto případech doporučujeme, aby byla docházka rozfázována. To znamená, že postupně prodlužujeme dobu, kdy je dítě bez přítomnosti rodiče přítomno v mateřské škole. Pokud se daří prodloužit dobu pobytu na celé dopoledne, tak máme téměř vyhráno.

V této situaci doporučujeme, aby alespoň týden po nácviku přítomnosti na celé dopoledne v mateřské škole bylo dítě vyzvedáváno po obědě, aby dítě dostalo větší pocit jistoty. Následně další týden, pokud nedojde k žádným komplikacím, můžeme započít s nácvikem spánku/odpočinku po obědě. I zde je nutno počítat s tím, že ne vždy se první pokus o adaptaci v novém prostředí zdaří a dítě vydrží tak dlouhou dobu v mateřské škole bez přítomnosti rodiče v pohodě a v klidu.

Jedno z doporučení, které lze taktéž vydat je to, aby v době adaptace dítě nechodilo do jiných tříd, než je ta jeho současná, na kterou si zvyká. Tedy třídy spojovací (třídy, kam se vodí děti, které přichází jako první či odchází jako jedny z posledních). To se v období adaptace jeví jako nežádoucí a může opět u dítěte vyvolat nejistotu, pláč či úzkost. Samozřejmě, že každé dítě je individuální a vždy je vhodné situaci konzultovat s učitelkami, které samy mohou odborně posoudit, zda je již dítě dostatečně připraveno na tak dlouhou odluku od rodičů.

Když dítě ve školce pláče

Každé dítě je osobnost a každé dítě na nepřítomnost rodiče reaguje jinak. Mohou se objevit záchvaty pláče anebo například vzteku. Vždy je nutné vyhodnotit, zda je situace až tak vyhrocená, aby bylo nutno volat rodiče pro dřívější odchod dítěte z MŠ domů. Jednou z těchto situací je stav afektu, při níž dítě přestává reagovat na jakoukoliv osobu, která se k němu přibližuje a nereaguje na žádnou techniku odstranění afektu (odvrácení pozornosti, usměrnění dechu, napití, atd.), při pláči se dostává do stavu, že jeho pláč vyvolává zvracení nebo dochází k omezenému dechu a dítě mění barvu. V tento moment je nutné jednat neodkladně a ihned vyřešit tuto situaci odchodem dítěte domů. Při této situaci totiž hrozí, že si dítě odnáší zážitek ze školky spojený s pocitem nepohodlí, strachu až stresu a může to poznamenat negativně i další docházku dítěte do mateřské školy.

To, že dítě pláče možná více než ostatní děti z jeho třídy, rozhodně není způsobeno tím, že by s ním bylo jinak zacházeno, nebo mu někdo ubližoval. Jen toto dítě je více fixováno na matku či jiné blízké rodinné osoby, a proto bude jeho adaptace možná složitější než u ostatních, ale rozhodně není nemožná. Vždy je nutné poslouchat rady učitelek a hlavně vydržet. Postupně i toto úsilí bude oceněno úspěchem a vaše dítě bude do školky chodit s radostí a úsměvem.

Co je vhodné v mateřské škole učitelkám sdělit?

Učitelky ve školce budou dozajista rády za každou informaci, kterou jim o svém dítěti rodiče sdělí. Od toho, jak dítě oslovují, po to, co vše umí a dokáže samo, konče. Rozhodně nejdůležitější položkou v tomto seznamu jsou potravinové či jiné alergie či případná zdravotní omezení. Tyto informace by měli být sdělovány neprodleně, již při přijímacím řízení, případně při jakékoliv změně obratem. Každá informace, kterou učitel obdrží, je vždy jen ve prospěch dítěte a ve prospěch tomu, aby se mu ve školce líbilo a adaptační období si prošlo bez potíží. Určitě doporučujeme uvést, zda umí jíst lžící, zvládá pití z hrnečku, umí obout bačkorky, natáhnout tepláky či zvládá samostatně dojít na WC či nočník nebo zda dosud nosí pleny. Pokud vše z tohoto seznamu nezvládá, tak to rozhodně není důvod pro paniku. Spíše se jedná o položky, při nichž bude důležité dítěti dopomoci a činnosti, které mohou u dítěte vyvolat obavy, právě proto, že je dosud neumí bezpečně samo zvládat.

Co doporučujeme mateřská škola?

Vždy doporučujeme, aby dítě, které nastupuje do mateřské školy, bylo zdravé. Jakékoliv onemocnění narušuje i tak křehkou psychiku, kterou dítě má. Fyzická pohoda je totiž základ, ať jsme malí, nebo velcí. Proto je vhodné zvážit docházku v době nachlazení nebo jiných příznaků onemocnění.

Dále doporučujeme rodičům, aby se nebáli komunikovat s učitelkami nebo chůvičkami na třídě. Jak již bylo zmíněno, komunikace je základ dobré spolupráce a usnadňuje adaptaci dítěti v MŠ. Učitelky jsou rovněž klidnější, protože čím více toho o dítěti vědí, tím je pro ně snadnější s ním navázat kontakt a vyvarovat se krizových situací, vytvářet pro dítě bezpečné a pohodové prostředí.

Jako nejdůležitější považujeme sebeobsluhu v oblasti hygieny. Většina školek se staví negativně k plenkám po celou dobu pobytu dítěte. Samozřejmě je vhodné, když je tato oblast již odbourána, ale pokud nutnost nošení plen přetrvává, je třeba se domlouvat na společném postupu s učitelkami. Ve školce bude probíhat cílený nácvik docházení na WC či nočník, přičemž pleny může dítě nosit dál. Pleny si do mateřské školy nosí rodiče vlastní, označené jménem dítěte a taktéž hygienické čistící ubrousky. Rodiče nemusí mít obavu, protože dítě bude pravidelně kontrolováno a přebalováno dle jeho potřeb. MŠ zajišťuje přebalovací podložky a další hygienické potřeby, včetně nočníků.

Co však nelze tolerovat a doporučovat je nošení dudlíku v mateřské škole. Dudlík není možné dětem dávat z hygienického hlediska, protože školka není vybavena sterilizátory, tudíž nelze zajistit bezinfekčnost v této oblasti.

Někdy je možno dát dítěti oblíbenou hračku do mateřské školy, tak, aby zvykání bylo snazší. Preferovány jsou hračky větší velikosti, aby nedošlo k jejich spolknutí. Rodiče však musí počítat s tím, že může dojít k jejímu znečištění či poškození. Nošení hraček je vždy vhodné konzultovat s učitelkami a brát v potaz epidemiologickou situaci (např. v době pandemie Covid-19 bylo nutné se obejít bez vnášení hraček do MŠ).

Proces zvykání na školku je individuální a vždy je nutné přizpůsobit jej potřebám dítěte. V tomto období, které je obzvláště náročné pro dítě i pro jeho rodinu, je nutné zachovat si nadhled a pozitivní mysl. Vždy je důležité mluvit o školce hezky, děti školkou nestrašit. Vždy dodržet, co dětem slíbíme a rozhodně jim nelhat. Třeba v tom, že dítě půjde domů za chvilku, když víme, že domů půjde až po obědě či dokonce po odpočinku. A hlavně nenaléhat. Jak již bylo zmíněno několikrát, každé dítě je individualita a proto jej nechme, aby se rozkoukalo a zjistilo, že pobyt ve školce je vlastně studnice plná nekončící zábavy místo, kde se nemusí nikoho a ničeho obávat.

Napsala: Mgr. Kateřina Kalábová

Vložte svůj komentář