Učitelé sobě aneb škola za časů koronaviru

Učitelé sobě aneb škola za časů koronaviru

U zásahu se nejprve dobře rozhlédni, co se vlastně děje a co máš řešit. Potom zapni intuici. Pravidla a předpisy máš v krvi, to jsou tvoje nástroje. Intuice ti řekne, kdy a jak je máš použít. A pamatuj si: nikdy se nic neopakuje, vždy je to teď a tady a jakoby poprvé.“

Tato slova mi vštěpoval kdysi jeden zkušený velitel profesionálních hasičů, který za sebou měl řadu úspěšných zásahů a dost lidí mu vděčilo za záchranu zdraví a života.

Proč tady cituji slova tohoto muže? Inu proto, protože naše současná situace ve školství po uzavření škol je velmi podobná rozsáhlému požáru nebo přírodní katastrofě, kde neexistuje žádný univerzální návod na pomoc a záchranu. Je jen teď a tady.

Dovolím si s Vámi sdílet několik zkušeností, které se týkají 1. stupně základní školy v takové situaci. Ne že bych 2. stupeň neměl rád, ale situaci tam neznám zcela dobře a neznám metodiku všech předmětů.

Tedy:

 

Doporučení první

Přestaňte doufat, že Vám někdo z MŠMT nebo snad z NPI pomůže manuálem nebo radou. Oni neznají situaci Vaší třídy a Vašich žáků. Tu znáte jen Vy. A základem úspěšné pomoci je především perfektní a podrobná znalost žáků, jejich zázemí, možností atd. Bez toho to nejde.

Je jen to zmíněné teď a tady, tedy Vy a Vaši žáci.

Praxe

Osobně jsem si tedy rychle probral možnosti, které mám.

V březnové uzávěře byla možnost využití počítačových technologií minimální. Šel jsem tedy cestou posílání zadání úkolů e-mailem a následná kontrola byla buď ofocením vypracovaných úkolů a zaslání e-mailem, nebo rychlé prohlédnutí před školou, případně telefonická konzultace.

Letos jsem v jiné škole, kde technické a časové možnosti rodičů dovoluje vést Skype konference. Vytvořil jsem si 6 skupinek, kde je 4–5 žáků, což je pro Skype vyhovující počet. Můžete tak každého žáka několikrát za hovor oslovit a dát mu prostor pro to, aby hlasitě četl nebo počítal … Každý den máme se skupinkou 45 minut přímé komunikace, které jsou rozděleny na český jazyk a matematiku.

Mimo Skype jsou 3 žáci, kterým jejich situace nedovoluje účast na Skype. Těm každý den posílám zadání úkolů s jednoduchým metodickým návodem pro rodiče. Úkoly potom dostávám zpátky ofocené e-mailem.

Pro první třídu je startovací podmínkou rodič, který zapojí a připojí žáka. Navíc hned a efektivně kontroluje jeho práci. Někteří rodiče ale už po vzájemné domluvě nechávají žáka při „samotného“, aby se spoléhal na sebe. Funguje to, ale samozřejmě ne u všech.

Podařilo se nám s kolegyní vyučující AJ vyřešit i čas na jeden Skype Aj za týden. Toto je problém u vyšších tříd, kde vyučuje někdy více učitelů. Je nutné hned na začátku dohodnout, kdo a jaký čas bude mít.

V naší současné škole např. třídy 1. - 3. používají Skype, ale od 4. třídy výše pracují učitelé s aplikací Teams.

 

Doporučení druhé (když se nemluví česky)

Ne všichni žáci ve třídě mluví česky. V některých třídách zní vietnamština, jinde ruština a ukrajinština, případně mongolština atd.

Praxe

Nejrychlejší a nejdostupnější pomocí jsou internetové překladače. Prostě jsem zadání úkolů protáhnut překladačem do vietnamštiny a ukrajinštiny. Nedokonalé, ale funkční to bylo.

 

Doporučení třetí (ředitelům škol a ČŠI doporučuji tento bod přeskočit)

Napsáno natvrdo, vykašlete se na všechny vznosné věty MŠMT, RVP ZV, ŠVP atd. a přejděte na intuici. Každý z nás si připravil učební plán na tento rok, takže ví, co chce učit. Nyní je jasné, že vše může být jinak. Přichází tedy čas na otázku: „Co si žáci musí skutečně osvojit a naučit se, aby mohli úspěšně v učení pokračovat dál?“

Následně pak jít do svého učebního plánu a začít, jak vzduchoplavec v padajícím balonu odhazovat to, co není úplně nutné.

Praxe

Jsem nyní v 1. třídě a mám pocit člověka, který v 5. poschodí nastoupil do výtahu, ale ten výtah tam nebyl. Toto období je pro 1. třídu klíčové. Ale pro kterou třídu vlastně není.

Vzal jsem tedy svůj učební plán a začal:

Potřebují si žáci osvojit správné vyslovování a znalost písmen. - ANO

Potřebují žáci každý den procvičovat hlasité čtení písmen, slabik, slov a nyní i vět? - ANO

Potřebují znalost lidových říkadel – NE

potřebují žáci denně procvičovat správné držení tužky a psát průpravné cviky. - ANO

 

Je to dost drsná práce, ale nedá se obejít. Stejně tak postupuji v matematice. Velký vnitřní boj jsem vedl o prvouku, ale nakonec několik témat – např. znalost čísel 150, 155. 158. 112 sítem prošlo.

Můžete mě v tuto chvíli kritizovat. To je můj výběr pro moje žáky. Vy si klidně nastavte jiný podle možností a potřeb Vašich žáků.

 

Doporučení čtvrté

Žáci a rodiče nejsou učitelé a celkem je jasné, že tudíž neznají metodické postupy a strategie. Tady je nutné pomáhat a vysvětlovat, protože to, co nám je jasné, rodič jednoduše nemusí vědět.

Praxe

U každého zadaného cvičení rodičům píši nebo říkám, co a jak dělat. Na co si dát pozor a na co se soustředit. Podrobně jsem rodičům popsal, jak se ve třídě rozcvičíme před českým jazykem zpěvem (doma naštěstí mohou) a jaká cvičení na rozmluvení používáme. Ano, je to pracné ale pomáhá to.

 

Doporučení páté

Pokud máte více paralelních tříd – spolupracujte, mluvte spolu, sdílejte pocity atd. s kolegy. Víc hlav víc ví a je to i určitá forma psychohygieny. A klidně i e-mailem, telefonem, případně prostřednictvím sociálních sítí.

Praxe

Na jaře i nyní mi velmi pomohlo a pomáhá, že se mohu radit s kolegyněmi. Se současnou učitelkou první třídy jsme si hned sdělili, co a jak budeme chtít, abychom věděli, co dělá ten druhý. Pocit, že se máte na koho obrátit, je k nezaplacení.

 

Doporučení poslední (a nejtěžší)

Nejste spasitelé a nemůžete pomoci každému. Ten, komu chcete pomáhat, musí spolupracovat. Pokud nespolupracuje, nebo dokonce pomoc odmítá a komplikuje tak situaci Vám a ostatním, pak mu není pomoci. Navíc Vám sebere sílu na pomoc těm, kteří pomoc chtějí a spolupracují. Koně můžete přivést k plnému žlabu, ale žrát už musí sám.

Ujistěte nespolupracujícího žáka anebo rodinu, že jste ochotni mu pomáhat, ale jasně stanovte podmínky, které musí plnit on, nebo rodina.

 

Praxe

Osobně vyžaduji kontakt skrze Skype nebo e-mail, případně osobní předání úkolů na vyhrazeném místě školy a telefonickou konzultaci. 

 

Zdeněk Brom

učitel ZŠ, lektor DVPP

Napište nám i Vy a podělte se o svoje zkušenosti s distanční výukou. Využít můžete komentář níže nebo email obchod@infracek.cz.

Vložte svůj komentář
Filtry
Sort
display