Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

Je lesní mateřská škola nebo lesní klub ta správná volba?

Milí rodiče, přemýšlíte o tom, zda dát svoje dítě do lesní mateřské školy či lesního klubu? Jaké máte možnosti? Na co byste se měli zaměřit? Jaká to s sebou přináší pozitiva? Negativa?... Pokusíme se tyto důležité otázky zodpovědět.Nejlepší řešení pro rodiče i dítě?

O umístění ratolesti do tohoto typu alternativního předškolního zařízení musíte být samozřejmě přesvědčeni především vy sami. Mnozí se vám tuto možnost budou snažit vymluvit, jiní ji budou podporovat. Ať tak či tak, toto rozhodnutí je zcela na vás, individuální.

 

Není nutno si nic nalhávat, návštěva lesní školky není, stejně jako každá jiná alternativa, pro každého. Ne každému rodiči dovolí čas a chuť prát téměř každý den hory ušpiněného prádla, které si s sebou většinou děti ze školky domů přináší.

 

S čím musíte, jako rodiče, rovněž počítat, je nemalá finanční investice do kvalitního spacáku, prádla, obuvi, zkrátka výbavy dítěte. Jedině tak mu totiž zaručíte spokojenou docházku do tohoto typu zařízení i v deštivých, sychravých či chladných dnech. I zde tedy můžete „narazit“.

 

Abychom však nezůstávali pouze u rodičů, je potřeba si také říct, že problém může nastat i na straně dítěte. Ne každému dítěti vyhovuje tento typ předškolního zařízení, ne každému vyhovuje „volnost“ při celodenním pobytu v přírodě. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že jsou zkrátka děti, které se cítí lépe v běžné státní MŠ, v přesně vytyčených mezích, hranicích a v pevném režimu a vedení. Na druhou stranu, docházka dítěte do lesní školky má své značné výhody. A není jich málo.

 

Jaké jsou tedy plusy lesních školek a klubů?

Dítě při svém celodenním pobytu v přírodě bezpochyby posiluje svoji imunitu. Děti, které tráví většinu času venku jsou dle statistik méně náchylné k různým nemocem. Tím, že pobyt ve venkovním prostředí nabízí dítěti nepřeberné množství možností k různorodým aktivitám, při kterých je ono dítě většinou v pozici aktivního jedince, je bezesporu dalším pozitivem motorický rozvoj dítěte.

 Bádání, zkoumání a objevování přírody se většinou neobejde bez pohybu, bez rozvoje ať už hrubé či jemné motoriky. Toto v současné době hodnotím ve svých očích, v očích učitelky mateřské školy, lektorky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, průvodkyně lesní mateřské školy, ale i matky tříleté dcerky, jako velké plus, neboť i výzkumy poukazují na fakt, že české děti se čím dál tím méně věnují aktivnímu pohybu a pohybovým aktivitám ve venkovním prostředí, a čím dál tím více času tráví u digitálních technologií (v ČR průměrně 5-5,5 hodiny denně).

 

 

Oproti 80. a 90. létům minulého století poklesl počet hodin, které současné děti tráví venku, v průměru o 30 hodin týdně; ČR se řadí na 4. místo v celosvětovém měřítku v rámci obezity národa a takovými hrozivými čísly bychom mohli pokračovat dále…

 

Přínos lesních školek v rámci motorického vývoje a rozvoje dětí, a v určitém slova smyslu i v rámci prevence obezity, je tedy zcela patrný. Vyjdeme-li z mnohých dalších výzkumů, které se zabývají tímto tématem, můžeme jako další výhody zmínit taktéž lepší soustředěnost a pozornost dětí a je prokázáno, že vzdělávání dětí ve venkovním prostředí je navíc i velmi přínosné např. pro děti s diagnózou ADHD.

 

Lesní mateřská škola versus lesní klub

Abychom však nezůstávali pouze u otázky pozitiv či negativ, podíváme se nyní na možnosti, které jako rodiče máte při volbě, zvolíte-li si tento typ předškolního vzdělávání pro své dítě.

 

Již od úvodu tohoto článku hovořím jak o lesních mateřských školách, tak také klubech. Mezi nimi je patrný rozdíl a mnozí rodiče se při volbě konkrétní lesní mateřské školky či klubu řídí právě tím, o jaký subjekt se vlastně jedná. Sama za sebe však musím podotknout, že tento fakt by při volbě určitě neměl být jediný rozhodující. Jako lesní mateřská škola může být označována v současné době pouze ta školka, která spadá do Rejstříku škol a školských zařízení, tedy pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pro takovou lesní MŠ platí všechna ustanovení jako pro běžné MŠ (s výjimkou zvláštní hygienické vyhlášky pro lesní MŠ). Na tuto lesní MŠ tedy dohlíží stejné kontrolní orgány jako na běžné MŠ – Česká školní inspekce, Krajská hygienická stanice… Lesní MŠ se řídí stejnými dokumenty jako běžné MŠ apod. V tomto typu předškolního zařízení také dítě může plnit poslední povinný rok docházky do MŠ, neboť tato MŠ je ministerstvem oficiálně uznávána.

 

Oproti tomu lesní klub je subjektem většinou soukromým, pod MŠMT nespadá, není zapsán v rejstříku škol, tudíž se na něj nevztahuje valná většina vyhlášek, nejsou zde téměř žádné kontrolní orgány. Je plně na iniciativě klubu, jakým způsobem bude jeho fungování ošetřeno. Spousta lesních klubů plní však tzv. Standardy vzdělávání a spadá pod Asociaci lesních mateřských škol, která je určitým způsobem vede a zaštiťuje a oproti lesním MŠ mají tu výhodu, že je nesvazují mnohé byrokratické překážky. Navíc v rámci obsahu vzdělávání se tyto dva subjekty neliší.

 

Ať už lesní MŠ či klub, všechny jsou postaveny na velmi podobném programu a obsahu. V popředí stojí důraz na environmentální tématiku, zdravý životní styl, rovněž je zde kladen důraz na rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti dítěte, ale určitě nesmíme opomíjet ani rozvoj dalších oblastí, dalších vědomostí, dovedností a návyků dítěte.

 

Seznamte se osobně s prostředím a vyučujícími

Záleží pouze na vás a samozřejmě i na bydlišti, na konkrétních referencích konkrétního zařízení apod. Není lesní MŠ jako lesní MŠ, není lesní klub jako lesní klub... Vždy je vše o konkrétních lidech, v tomto případě průvodcích, konkrétních programech a o vašem osobním dojmu z návštěvy takového zařízení, kterou vždy vřele doporučuji.

 

Ať už bude Vaše konečná volba, milí rodiče, jakákoliv, ať už se rozhodnete pro běžnou MŠ, lesní či jinak alternativní, popř. kombinaci více zařízení (neboť i tato možnost se velmi často děje např. lesní klub a běžná MŠ) přeji vám, abyste se svou volbou byli vy i vaše děti vždy spokojení a nelitovali jste jí. 😊

 

 

Veronika Trnčáková Kuželová
učitelka MŠ, lektor DVPP

 

Vložte svůj komentář