Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

Desatero předškoláka - díl 5.

Jak připravit dobře předškoláka na první třídu? Desatero předškoláka – díl 5.

V tomto díle se budeme věnovat rozvoji zrakového a sluchového vnímání. To je velmi důležité pro správný vývoj řeči a výslovnost a rozvoj čtení a psaní.

Maminka s dcerou tleská

Oblast č. 5 - Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

Zdroj: MŠMT ČR


Co pro to můžete udělat?


1. Hrajte jednoduché sluchové hry

 • Hláskování a slabikování slov – dítě vytleská vybrané slovo na slabiky, určí počet slabik, určí první a poslední hlásku ve slově, hledá slova na stejnou 1. hlásku.
 • Hra na popleteného básníka – hledáme rýmy. Například MÍČ – KLÍČ, PES - LES, STŮL - HŮL. Hledání si můžeme ulehčit, když si budeme říkat nesmyslné říkanky:
  "Byl jeden les, potkal ho pes."
  "Byl jeden klíč, potkal ho míč."
  "Byla jedna tužka, potkala ji muška."
 • Poznej, kdo jsem – sedneme si s dítětem a s ostatními členy rodiny. Dítě si zavře oči a někdo z členů rodiny na něj zavolá jménem nebo zazpívá kousek písničky a dítě poznává, kdo to je. Role si měníme. Když budeme na sebe volat, můžeme měnit hlas, aby to bylo pro dítě zábavnější.
  Poznávání věcí podle sluchu I - vyndáte si na stůl s dětmi různé předměty a zkusíte na ně vydat nějaký zvuk – zacinkáte lžičkou o skleničku, boucháte vařečkami nebo pokličkami o sebe, mačkáte igelitový sáček… Posloucháte, jak věci znějí. Pak se dítě otočí od stolu, aby na věci nevidělo, a rodič dělá různé zvuky. Dítě hádá, které předměty ten zvuk vydávají.
 • Poznávání přírody podle sluchu - na vycházce se s dětmi zastavíme například uprostřed parku. Zavřeme oči a posloucháme, co okolo sebe slyšíme a zvuky pojmenováváme. Prostředí měníme – les, ulice, u nádraží...
 • Poznej, odkud se ozývá zvoneček – zvoneček máme všichni doma, pokud ne, zacinkejte na cokoliv, co cinká. Posadíme dítě doprostřed místnosti a musí zavřít oči. My si budeme stoupat do různých míst v místnosti, ale i můžeme i do další místnosti, a zazvoníme. Dítě má stále zavřené oči a musí rukou ukázat směr, odkud zvoneček zvoní. Vyměňte si s dítětem role, dítě cinká, Vy hádáte.
 • Co to slyším – dítě i dospělý určují zvuky, které slyší – např. výtah, myčka, pračka, vysavač, varná konvice, tekoucí voda, vrzání dveří, zvuk auta, traktoru, zpěv ptáků...
 • Hra na roboty – roboti umí mluvit jen trhaně, po slabikách. Cokoliv chtějí říci, slabikují.

Děti hrají na slepou bábu

 2. Trénujte zrakové vnímání oblíbenými aktivitami a hrami, jako jsou:

 • hledání rozdílů na obrázku,
 • vyhledání odlišného obrázku v řadě,
 • rozlišování zrcadlově otočených předmětů,
 • skládání puzzle nebo rozstřihaného obrázku z časopisu,
 • dokreslování neúplných obrázků, bludiště.
 • hraní pexesa,
 • skládání kostek podle předlohy, skládání stavebnice podle předlohy.

 

 • Poznej, co se na mně změnilo – necháte dítě, aby si rodiče pořádně prohlédlo – oblečení, účes. Pak se rodič schová a něco na sobě změní – rozepne si košili nebo si rozcuchá vlasy. Dítě musí poznat – co se na rodiči změnilo. A pak se vystřídáte.
 • Poznej, co se změnilo - prohlídneme si společně s dítětem místnost, kde jsme. Pak jde dítě do vedlejší místnosti a rodič něco změní v místnosti – uklidí vázu nebo přendá křeslo. Dítě pak poznává, co se v místnosti změnilo.
 • Hry s ponožkami – děti hledají v hromadě ponožek stejné páry a dávají je na sebe. Pokud je i složí do válečku, rozvíjí si i jemnou motoriku.
 • Hledej předmět – dospělý schová určenou věc a dítě ji hledá, může využít náznaků i nápovědy.
 • Kimovy hry: co chybí – ukážeme dítěti několik předmětů, přikryjeme je a jeden předmět nenápadně odebereme. Co jsi viděl? Předměty odkryjeme jen na chvilku a dítě po zakrytí vyjmenovává předměty, které si zapamatovalo.
 • Jaká vidím písmena – rodič i dítě si všímají při nakupování nebo procházce všech písmen, nápisů a cedulí, které míjejí. Dítě vyhledává známá písmena i číslice.

 

Vložte svůj komentář