Doprava zdarma  Při objednávce nad 2 000 Kč doprava zdarma.

Desatero předškoláka – díl 8.

Jak připravit dobře předškoláka na první třídu? Desatero předškoláka – díl 8.

Pozdravit, poděkovat, domluvit se s kamarády… Zdá se to jako samozřejmost, přesto je potřebné tyto základní pravidla a návyky učit, a rozvíjet tak sociální vnímání. Tyto a další dovednosti jsou součástí 8 dílu desatera pro předškoláka. A my opět přinášíme několik rad, jak na to.Kamarádi si pomáhají


Oblast č. 8. - Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se),
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí,
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých,
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role),
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny,
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor,
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit,
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje),
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).

 

Zdroj: MŠMTCo pro to můžete udělat?

1. Zapojujte často dítě do společných činností v rámci celé rodiny, vrstevnické skupiny nebo větší různorodé skupiny dětí a dospělých, např.:

 • podílením se na přípravě na různé svátky – vyzdobit dům na Vánoce, Haloween, Velikonoce apod.,
 • zapojením se do plánování a přípravy své narozeninové oslavy, vyráběním pozvánky pro kamarády,
 • dítě se účastní narozeninové oslavy u kamaráda,
 • vyrábí dárky pro členy rodiny i kamarády,
 • podílí se na přípravě výletu – plánuje, balí si svůj batůžek, pomáhá s přípravou svačiny, kreslí mapu,
 • ve větší skupině dětí i dospělých se zúčastní výletu do přírody, do zoo, na hory,
 • dítě zapojíme do společné práce doma s rodiči, prarodiči, sourozenci. Co můžeme vyzkoušet? Podle receptu s obrázky uvaříme jídlo. Každý má během vaření svůj úkol dle možností. Činnosti mohou probíhat také v dílně (opravujeme, vyrábíme), na zahradě (sejeme, zaléváme, vysazujeme, sklízíme úrodu) apod.,
 • vytvoříme rodinný rozvrh – na kreslicí karton A4 vytvoříme společně s dítětem jednoduchý rozvrh, kdy ke každému dni připadají obrázky – ikonky. Každý den dítě s dospělým plní úkol z rozvrhu, který odpovídá jeho schopnostem a možnostem dle předem domluvených pravidel.

Kamarádky se smějí


2. Hrajte hry, kterými trénujete dodržování pravidel, kooperaci, jako např.:

 • všichni společně dítě, rodiče (prarodiče) a sourozenci/kamarádi hrajte oblíbené společenské hry, stolní deskové hry, karty, pexesa, mikádo a mnoho dalších.

Při hře dbejte na pravidla, hrajte fér, učte dítě přijmout prohru.3. Buďte dítěti příkladem. Správné chování, dodržování základních společenských pravidel se nejlépe naučí příkladem. A kdo jiný, než vy jim ten příklad dává.

 • Co by se stalo, kdyby – zaměříme se na oblast společenského chování a dodržování společenských pravidel. Rodič začne vyprávět příběh, popisovat situaci, kterou se dítě snaží správně, dle svých zkušeností a pravidel, dokončit. Např.: „Když přijdeme k někomu na návštěvu a nepozdravíme ho. Co se stane?“ Dítě chvílí přemýšlí nad odpovědí, poté správně odpoví, případně mu rodič s odpovědí dopomůže. Např.: „Když někam přijdu a nepozdravím, tak nebudou vědět, že jsem přišel, a nikdo mě nepřivítá.“
 • Co řekneš druhému – rodič může ke hře využít loutku, hračku nebo maňáska. Hračka se ptá dítěte: „Když potkáš babičku, co jí řekneš?“ (Ahoj, dobrý den.) „Když potkáš kamaráda ze školky, co mu řekneš?“ (Ahoj, čau, nazdárek.) „Když máš hlad, jaké slovo povíš mamince nebo tatínkovi?“ (Prosím.) „Co povíš, když dostaneš od babičky dárek k svátku?“ (Děkuji.)
 • Jak se chovají kamarádi – rodič popisuje situace s chováním dvou dětí, vymýšlí si jednoduchý příběh, popisuje krátkou situaci. Dítě má připraveny tři karty se smajlíky. Smajlík – usmívá se – situace je správná, pravidla jsou dodržena. Smajlík – neutrální výraz – situace je přiměřená, není to na pochvalu, ale nebylo ani nic porušeno. Smajlík zamračený – situace je řešena špatně, pravidla jsou porušena. Příběh: „Dva kamarádi jdou na hřiště. Cestou musejí děti přecházet přes silnici, děti si vesele povídají, vůbec si nevšimnou, že na semaforu svítí červené světlo, a vstoupí do silnice. Auto prudce brzdí a řidič se zlobí. Naštěstí se nikomu nic nestalo.“ Dítě ukáže kartu se „zamračeným smajlíkem“ a zkusí vysvětlit, co bylo špatně a co by mělo být jinak.
 • Námětové hry aneb hraje si celá rodina – společně s dítětem se rodiče, sourozenci a kamarádi zapojí do námětové hry podle oblíbeného tématu – např. hra na obchod, na lékaře, na kadeřnictví – dbáme na dodržování společenských pravidel.

Vložte svůj komentář