Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

Desatero předškoláka - díl 2.

Jak připravit dobře předškoláka na první třídu? Desatero předškoláka - díl 2.

Jak si poradit s touto někdy citlivou oblastí? Zde hraje velkou roli temperament dítěte a správné a včasné nastavení hranic při výchově.


Dítě a emoce

Oblast č. 2 - Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

Zdroj: MŠMT ČR


 

Děti hrají společenské hry

Co pro to můžete udělat?

 1. Otužujte ho v samostatnosti tím, že zkusí přespat mimo domov např. u babičky, zpočátku s rodiči, později samo.

 2. Zapojte ho do běžných denních činností:
  • Váš předškolák už může mít přidělené jednu až dvě povinnosti, za které zodpovídá, například vynášení odpadkového koše, přípravu stolu k obědu, vykládání myčky.
  • Za povinnost se nepovažuje, že si uklidí svoje hračky!
  • Nechte ho připravovat si oblečení do školky, vybrat si oblečení podle počasí a příležitosti, pozná si tak vlastní oblečení.

 3. Hrajte společenské hry – pexeso, domino, člověče, nezlob se, kvarteto, černého Petra – a vyžadujte dodržování pravidel hry. Nenechte ho úmyslně vyhrávat. Učte dítě hrát fér a přijímat prohru bez přehnaných emocí.

 4. Mluvte s ním o pocitech a učte ho rozpoznat emoce například pomocí her:
  Hra s obrázky vyjadřujícími emoce – učíme se spolu rozpoznávat a pojmenovat emoce – radost, smutek, vztek, nudu…
  Hra „na medvěda“ – když se medvěd zlobí, dělá…, když se medvěd bojí, dělá… (Dítě zkouší mimikou nebo zvukem vyjádřit popsanou emoci.)

 

Vložte svůj komentář