Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

Školní pohybovník

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02971

  Máme akreditaci Ministerstva školství ČR

  Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání

Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
299 Kč
+ -
Tato publikace je praktickým průvodcem aplikování zdravotní tělesné výchovy do praxe na základních školách. Současná doba moderních technologií potlačuje zájem dětí o pohyb. Cílem publikace je nabídnout cvičení z oblasti zdravotní tělesné výchovy a zařadit jej do výuky. Každý cvik je detailně popsán a zdokumentován fotografiemi. Kromě cviků zde najdete také nácvik dechových cvičení a zásobník uvolňovacích a protahovacích cviků. 

Publikaci mohou využít nejen učitelé základní školy bez ohledu na jejich aprobaci, ale i rodiče a vedoucí volnočasových aktivit. Proč bychom měli u dětí více apelovat na zájem o pohyb? Především z důvodu prevence bolestí a zranění pohybového aparátu, vytvoření si zdravých životních návyků, ale také pro příznivou psychickou kondici, kterou pohyb udržuje, a v neposlední řadě také pro utužování kolektivu vrstevníků, který může pohyb stmelovat. U dětí mladšího školního věku je nutné prohlubovat a upevňovat návyky zdravého pohybu. Mnohé návyky má každé dítě osvojené z prostředí domova a z mateřské školy, avšak s příchodem na základní školu se režim a pohyb dítěte výrazně mění a převažuje dlouhodobý sed ve školní lavici.

Autorka Martina Souralová je vystudovaný pedagog v oboru výchova ke zdraví. Několik let se věnuje mladým sportovcům jako trenérka krasobruslení. Založila vlastní pohybový program „Gram pohybu“, který se zaměřuje na rozvoj pohybové gramotnosti. V rámci programu realizuje rozmanité pohybové lekce pro děti i dospělé, školí žáky i pedagogy na základních a v mateřských školách a také se věnuje vlastním seminářům s tematikou pohybu a pohybového aparátu, které jsou určeny pro širokou veřejnost i uzavřené skupiny. Velká část textu je zpracována na základě vlastních letitých zkušeností autorky z práce s dětmi v oblasti pohybu na různých úrovních.

Formát: 165 x 240 mm
96 stran


Recenze:


"V době přehlcené technickými vymoženostmi, sedavým způsobem života a sníženou pohybovou aktivitou dochází k problémům s podpůrně pohybovým systémem mnohem častěji než v dobách dřívějších, a to nejen u dospělých, ale už i u dětí. Publikace „Školní pohybovník“ autorky Martiny Souralové je aktuální, záslužnou a v současné době potřebnou publikací, ve které je věnována pozornost problematice držení těla a svalových nerovnováh (dysbalancí). „Školní pohybovník“ se zaměřuje především na jednoduchá cvičení realizovatelná v době pobytu dětí ve školním zařízení, kdy je jejich přirozená pohybová aktivita omezena plněním školních povinností. Autorka na základě svých zkušeností předkládá nabídku kompenzačních cvičení a pohybových her, které je možné zařadit jako prevenci vad držení těla do výuky. Cvičení jsou doplněna názornými fotografiemi. Bonusem a nedílnou součástí publikace jsou i kapitoly věnované držení těla pedagogů a jejich motivaci k preventivním i nápravným cvičením při svalových dysbalancích. Nezbývá než přát, aby „Školní pohybovník“ našel „své cvičence“ v řadách široké veřejnosti."

Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví – Pedagogická fakulta MUNI

"Předkládaná publikace představuje zásobník cviků a námětů, které mohou pedagogičtí pracovníci využít pro inspiraci, když při práci s dětmi zařazují prvky zdravotní tělesné výchovy. Pohyb je ve vzdělávání nesmírně důležitým nástrojem, který má být využíván hojně a cílevědomě. Zdravotně zaměřený pohyb rozvíjí u dětí psychomotorickou koordinaci, tělesné schéma i sebevědomí. Využití základních pilířů prevence pohybových poruch, tedy využití pohybu, korekce držení těla, práce s myslí (relaxace a podpora tělesného sebeuvědomění), s dechem, tvoří základ jak pro využití přímo ve škole, tak – a zejména – pro podporu zdravých návyků a výchovu ke zdravému životnímu stylu v průběhu dalšího života. Věřím, že předkládaná publikace si najde své čtenáře a přispěje k rozvoji dalšího zájmu o podporu zdraví dětí prostřednictvím pohybu. Protože pohyb znamená život a ke komplexnímu rozvoji dětí neodmyslitelně patří."

PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity KarlovyTato publikace je praktickým průvodcem aplikování zdravotní tělesné výchovy do praxe na základních školách. Současná doba moderních technologií potlačuje zájem dětí o pohyb. Cílem publikace je nabídnout cvičení z oblasti zdravotní tělesné výchovy a zařadit jej do výuky. Každý cvik je detailně popsán a zdokumentován fotografiemi. Kromě cviků zde najdete také nácvik dechových cvičení a zásobník uvolňovacích a protahovacích cviků. 

Publikaci mohou využít nejen učitelé základní školy bez ohledu na jejich aprobaci, ale i rodiče a vedoucí volnočasových aktivit. Proč bychom měli u dětí více apelovat na zájem o pohyb? Především z důvodu prevence bolestí a zranění pohybového aparátu, vytvoření si zdravých životních návyků, ale také pro příznivou psychickou kondici, kterou pohyb udržuje, a v neposlední řadě také pro utužování kolektivu vrstevníků, který může pohyb stmelovat. U dětí mladšího školního věku je nutné prohlubovat a upevňovat návyky zdravého pohybu. Mnohé návyky má každé dítě osvojené z prostředí domova a z mateřské školy, avšak s příchodem na základní školu se režim a pohyb dítěte výrazně mění a převažuje dlouhodobý sed ve školní lavici.

Autorka Martina Souralová je vystudovaný pedagog v oboru výchova ke zdraví. Několik let se věnuje mladým sportovcům jako trenérka krasobruslení. Založila vlastní pohybový program „Gram pohybu“, který se zaměřuje na rozvoj pohybové gramotnosti. V rámci programu realizuje rozmanité pohybové lekce pro děti i dospělé, školí žáky i pedagogy na základních a v mateřských školách a také se věnuje vlastním seminářům s tematikou pohybu a pohybového aparátu, které jsou určeny pro širokou veřejnost i uzavřené skupiny. Velká část textu je zpracována na základě vlastních letitých zkušeností autorky z práce s dětmi v oblasti pohybu na různých úrovních.

Formát: 165 x 240 mm
96 stran


Recenze:


"V době přehlcené technickými vymoženostmi, sedavým způsobem života a sníženou pohybovou aktivitou dochází k problémům s podpůrně pohybovým systémem mnohem častěji než v dobách dřívějších, a to nejen u dospělých, ale už i u dětí. Publikace „Školní pohybovník“ autorky Martiny Souralové je aktuální, záslužnou a v současné době potřebnou publikací, ve které je věnována pozornost problematice držení těla a svalových nerovnováh (dysbalancí). „Školní pohybovník“ se zaměřuje především na jednoduchá cvičení realizovatelná v době pobytu dětí ve školním zařízení, kdy je jejich přirozená pohybová aktivita omezena plněním školních povinností. Autorka na základě svých zkušeností předkládá nabídku kompenzačních cvičení a pohybových her, které je možné zařadit jako prevenci vad držení těla do výuky. Cvičení jsou doplněna názornými fotografiemi. Bonusem a nedílnou součástí publikace jsou i kapitoly věnované držení těla pedagogů a jejich motivaci k preventivním i nápravným cvičením při svalových dysbalancích. Nezbývá než přát, aby „Školní pohybovník“ našel „své cvičence“ v řadách široké veřejnosti."

Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví – Pedagogická fakulta MUNI

"Předkládaná publikace představuje zásobník cviků a námětů, které mohou pedagogičtí pracovníci využít pro inspiraci, když při práci s dětmi zařazují prvky zdravotní tělesné výchovy. Pohyb je ve vzdělávání nesmírně důležitým nástrojem, který má být využíván hojně a cílevědomě. Zdravotně zaměřený pohyb rozvíjí u dětí psychomotorickou koordinaci, tělesné schéma i sebevědomí. Využití základních pilířů prevence pohybových poruch, tedy využití pohybu, korekce držení těla, práce s myslí (relaxace a podpora tělesného sebeuvědomění), s dechem, tvoří základ jak pro využití přímo ve škole, tak – a zejména – pro podporu zdravých návyků a výchovu ke zdravému životnímu stylu v průběhu dalšího života. Věřím, že předkládaná publikace si najde své čtenáře a přispěje k rozvoji dalšího zájmu o podporu zdraví dětí prostřednictvím pohybu. Protože pohyb znamená život a ke komplexnímu rozvoji dětí neodmyslitelně patří."

PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 
*
*
*
Další oblíbené a podobné produkty

Relaxační desetiminutovky

179 Kč

Čtu a vím o čem

149 Kč

Sport&Fun DO ROZTRHÁNÍ TĚLA Light

449 Kč

Já mám, kdo má? Hudební nástroje

265 Kč

Já mám, kdo má? Peníze 1

265 Kč

Já mám, kdo má? Rytmy

265 Kč

Já mám, kdo má? Hudební symboly

399 Kč

Já mám, kdo má? Peníze 3

265 Kč