Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

Zápis na základní školu v klidu a bez stresu

Duben je měsícem zápisu na základní školy, a proto v dnešním článku naleznete praktické tipy a odpovědi na nejčastější otázky vztahující se k tomuto tématu.

minulém článku jsme podrobněji rozebrali oblasti, které můžete doma s dětmi hravě procvičovat a také nejdůležitější informace ohledně nástupu na základní školu. Nejzásadnější informace si pro jistotu znovu shrneme:

  • K zápisu do první třídy se musí dostavit každé dítě, které dosáhne věku 6 let do 31.8.
  • Výše uvedený bod se týká i dětí, jež měly odklad školní docházky (zůstaly o rok déle v MŠ či navštěvovaly přípravný ročník).
  • V případě zápisu dítěte o rok dříve je nutné vyplnění žádosti o předčasný nástup k základnímu vzdělávání a posudek odborníka z pedagogicko-psychologické poradny a lékaře.
  • V případě žádosti o odklad je opět potřeba posudek z pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře nebo klinického psychologa, a to nejpozději do konce dubna (nejčastěji probíhá právě na samotném zápisu).

Průběh zápisu

Průběh zápisu můžeme rozdělit do dvou částí. Kratší je formální část, při které předložíte veškeré požadované dokumenty (viz sekce „Nejčastější dotazy“) a následuje motivační část pro dítě, kdy často pomáhají žáci starších ročníků s přípravou programu a bývají převlečeni například za pohádkové postavy. Během této druhé části (cca 15-20 minut) probíhá rozhovor paní učitelky s dítětem, kdy hravou formou probíhá posouzení školní připravenosti.

V každé škole probíhá tento rozhovor jinak. Soukromé školy mohou mít nastavená určitá kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání, proto je potřeba sledovat webové stránky dané základní školy.

V případě využití spádové školy se nemusíte nepřijetím dítěte strachovat, protože rozhodujícím kritériem je věk dítěte. Nejčastěji dítě skládá puzzle, řadí kartičky s pohádkovými obrázky dle časové posloupnosti, recituje báseň či zpívá píseň, zavazuje tkaničky, povídá o roční době a o sobě, kreslí hlavonožce, pracuje s pastelkami, apod. Pojďte se s námi podívat na nejčastější dotazy.

Je vyžadována přítomnost dítěte u zápisu?

Tato část pro děti není povinná, i když ji doporučuji, jelikož školy často mívají hezký doprovodný program (např. učitele jako pohádkové postavy), dítě má možnost poznat budovu školy a někdy i budoucí paní učitelku. Výjimkou jsou školy, jež nezřizuje stát. Soukromé a církevní školy přítomnost dítěte vyžadovat mohou, záleží na kritériích dané školy.

Jak je to s tou spádovostí?

Spádová škola je termín spojovaný s povinností každé obce zajistit podmínky, které umožní všem dětem plnit povinnou školní docházku v jejich místě trvalého pobytu. Podle § 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obec spravuje své záležitosti sama, tudíž obce spravují svou povinnost o spádových školách samy. Jedná se tedy o školu, na kterou je dítě přijato, jelikož spadá podle adresy bydliště (viz úřad). Žáci z daného obvodu jsou přijímáni přednostně.

Musí jít dítě k zápisu na spádovou školu?

Spádová škola není jedinou možností, kam můžete přijít s dítětem k zápisu. Školy však dostávají seznamy se jmény žáků spadové oblasti, proto budete k zápisu pozváni. Jakmile jste rozhodnuti o nenavštěvování spádové školy vaším dítětem, oznamte tuto skutečnost vedení školy.

V případě, že je dítě přijato do jiné školy než spádové, ředitel této školy informuje ředitele školy spádové nejpozději do května kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Je možné jít k zápisu do více škol?

Školský zákon neupravuje počet škol, do kterých můžete jít k zápisu. Ve chvíli, kdy obdržíte rozhodnutí o přijetí na školu, kterou preferujete, oznamte tuto skutečnost i ostatním školám, ve kterých jste také zápis absolvovali.

Co je to předčasný nástup?

I pětileté dítě může nastoupit do školy a zahájit předčasně školní docházku. Pro toto rozhodnutí je, dle rodičů, často nejdůležitější intelekt dítěte. Neměli bychom však zapomínat ani na důležitost sociální zralosti.

  • Dítě, jež dosáhne věku 6 let v době září – prosinec daného školního roku -) doporučení pedagogicko- psychologické poradny.
  • Dítě, jež dosáhne věku 6 let v době leden – červen -) doporučení pedagogicko- psychologické poradny a odborného lékaře.

Jak je to s tím odkladem?

Zákonní zástupci dítěte mají povinnost přihlásit ho k povinné školní docházce. Formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“ naleznete na webových stránkách spádové školy či během zápisu. Rovnou na zápisu již můžete doložit doporučení z PPP (či i od odborného lékaře), nejpozději však do 30 dnů od zápisu, konkrétní termín stanovuje škola.

Zákonný zástupce podává žádost na vyšetření školní zralosti dítěte v PPP. Pokud PPP odklad doporučí, poslední slovo má rodič. Jakmile však PPP odklad školní docházky nedoporučí, dítě MUSÍ nastoupit v řádném termínu.

„Chci odklad, ale ne dítě v MŠ“ -) individuální vzdělávání či přípravné ročníky (přímo na ZŠ).

O odklad školní docházky je možné zažádat pouze 1x, možný je ještě dodatečný odklad (ojedinělý).

Co mám mít s sebou k zápisu?

K zápisu si určitě nezapomeňte: občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost o přijetí (bývá však i na místě). Pokud žádáte o odklad či o předčasný nástup, potřebné jsou i posudky od odborníků, viz výše.

Pokud z Vás dítě vycítí klid, i pro něj bude situace méně náročná. Pokuste se tedy kvalitně vyspat a k zápisu i školní docházce dítě pozitivně motivovat.

Za tým Infráčka Vám přeji úspěšný zápis, ale hlavně to pravé vykročení do 1. třídy!

Článek pro Vás napsala: Bc. Kristýna Kapounková, učitelka na základní a střední škole

Vložte svůj komentář