Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

Reklamace a vrácení zboží

Jak postupovat při reklamaci či vrácení zboží?

 •         Stáhněte si a vyplňte prosím reklamační formulář či formulář pro vrácení zboží (odkaz níže)
 •         Zásilku s přiloženým formulářem prosím zašlete na místo našeho skladu (INFRA, s. r. o., Tyršova čp. 241, Stařeč, 675 22)
 •         Vrácené zboží zaslané na dobírku nepřijímáme, děkujeme za pochopení


Ke stažení:

Potřebujete poradit?

Můžete se na nás obrátit na emailové adrese obchod@infracek.cz nebo na telefonním čísle +420 568 851 733, rádi vám pomůžeme.

V jakém případě lze uplatnit vrácení pěnez?

 •         Právo na vrácení peněz platí 14 kalendářních dní od přijetí zboží zákazníkem
 •         Po přijetí zboží musí být do 14 dní odesláno zpět prodávajícímu
 •         Prodávající má právo ponížit vracenou částku o chybějící části zboží či poničení zboží zákazníkem (vynaložené náklady pro uvedení do původního stavu)


V jakém případě lze uplatnit reklamaci zboží?

 •         Doba záruky zboží je v závislosti na typu produktů, většinou však 2 roky (pokud není u produktu uvedeno jinak, automaticky je to vždy 2 roky)
 •         Reklamace je uznána pokud vám zboží dorazilo poškozené (prokazatelná vada) či neodpovídá jeho popisu a zobrazení na webu
 •         Pokud zboží bylo doručeno poškozené, zákazník je povinen toto neprodleně oznámit prodejci a to nejpozději do 14 dní od doručení
 •         Zboží by mělo být pro odpovídající posouzení vrácené kompletně a to na adresu skladu firmy
 •         Reklamace bude řádně posouzena a vyhodnocena, nejpozději do 30 kalendářních dní. V případě uznání reklamace bude zboží buď vyměněno za nové zboží či za něj vrácena celková částka, obvykle dle dohody se zákazníkem


Dodatečné informace

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.


Zboží by mělo být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno kompletní, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.