Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

Příprava k zápisu a úspěšnému zahájení školní docházky

Přemýšlíte, zda je nutné připravovat své dítě k zápisu, případně jak? V dnešním článku naleznete odpověď nejen na tuto otázku, ale i na to, jak dítě motivovat a praktické tipy k procvičování a doporučení publikací.

Je příprava k zápisu nutná?

Příprava k zápisu určitě nutná není, dítě by mělo být připraveno především z mateřské školy, proto bylo zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Mnohem důležitější je připravit dítě spíše k samotnému nástupu do základní školy, jelikož zápis není zkouškou vědomostí a dítě musí být ve spádové oblasti přijato.

Mnoho rodičů však volí soukromé, církevní či alternativní školy, které si mohou stanovit vlastní kritéria přijetí. Určitě je tedy vhodné zjistit si informace na webových stránkách konkrétní školy.

U samotného zápisu dítě být přítomno nemusí (opět platí, že církevní, soukromé a alternativní školy si mohou nastavit svá kritéria), ale jeho přítomnost může být užitečná – seznámí se s prostředím školy, se svými budoucími učiteli a mnoho škol pojímá zápis pohádkově či jinak interaktivně, čímž děti zaujmou.

Jelikož však doma můžete mít větší prostor individuálně se věnovat svému dítěti a znáte ho nejlépe, hravé procvičování vřele doporučuji.

Jak dítě do školy motivovat?

V první řadě je potřeba říci, že bychom si měli dávat větší pozor na to, v jakém kontextu školu používáme při rozhovorech s dítětem. Rozhodně bychom se měli vyvarovat větám jako „No počkej, však oni ti ve škole ukážou, tam tohle nebudeš moci předvádět!“, apod.

Dnes již bývá zvykem, že základní školy mají své školní časopisy, webové stránky či sociální sítě. Podívejte se s dítětem na některé fotografie, ať si může vytvořit lepší přehled o tom, co to ta škola vlastně je a co ho čeká. Může mu to poskytnout jinou perspektivu, že škola není jen o učení, ale i zážitcích a budování vztahů.

Vyprávějte dítěti své pozitivní zážitky ze školního období. Můžete také zmínit, že pravděpodobně již mnoho věcí a přístupů funguje jinak, ale může se jednat o skvěle společně strávený čas s vaším potomkem.

Zjistěte si, zda škola, o kterou máte zájem, nepořádá den otevřených dveří, během kterého byste do školy mohli „nakouknout“ a přirozeně s ní dítě začít seznamovat.

Praktické tipy k procvičování

Nejprve je vhodné konzultovat domácí předškolní přípravu s pedagogy v mateřské škole. Paní učitelky pravidelně píší diagnostiku dítěte a sledují jeho vývoj. Ví tak, v čem jsou jeho silné i slabší stránky. Budete tak lépe vědět, na jakou oblast se více zaměřit.

Největším mýtem kolujícím mezi rodiči je to, že by dítě mělo ovládat písmena a číslice. Předškolní dítě by se mělo orientovat v číselné řadě do 6, samozřejmě je běžné, že umí vyjmenovat čísla minimálně do 10, ty však nemusí umět aktivně používat.

Co se týče znalosti písmen, u zápisu se má dítě většinou podepsat, ale není potřeba, aby uměl psát samostatné slabiky či slova. Mnohdy to může spíše napáchat více škody, protože pro správné osvojení psaní je nutné dodržovat určité zásady, které se děti učí v 1. třídě.

Co je tedy vhodné trénovat?

 • správný úchop tužky
 • manuální zručnost (tvořte, lepte, stříhejte)
 • poznávání základních geometrických tvarů
 • sluchovou percepci (poznávání zvuků, vytleskávání slabik)
 • zrakovou percepci (popis barev, stejných a odlišných znaků předmětů)
 • předčtenářské dovednosti (převyprávění/dokončení příběhu, slabiky)
 • předmatematické dovednosti (větší / menší, více / méně, počítání do 6)
 • pozornost a paměť (pexeso, změna v místnosti po odchodu za dveře, Kimova hra)
 • fyzickou zdatnost (skok na jedné noze, zábavné opičí dráhy)
 • socializaci (základy slušného chování, zvykání si na nový kolektiv, nepřítomnost rodičů, apod.)
 • časovou orientaci (roční období, střídání dne s nocí, NE nutně měsíce či hodiny)
 • prostorovou orientaci (levá / pravá strana, nahoře / dole)
 • komunikaci (výslovnost, povídání o sobě a svých blízkých)
 • samostatnost (hygiena, oblékání, komunikovat s dotazem / prosbou o pomoc)

Doporučené publikace

K tomuto tématu nejvíce doporučuji Balíček pro předškoláka 5+ (Grafomotorika pracovní sešit, Učíme se počítat, Pohádkové hrátky).

Využít můžete také naučné cvičebnice s lákavými obrázky, jako je například: Velká cvičebnice pro předškoláky a pro prvňáčky. Více doporučených pomůcek naleznete pod článkem nebo v kategorii Příprava na školu.

Důležité je také dítě od malička vést k lásce k četbě. Vytvořte si svůj rituál a před spaním si s dítětem přečtěte nebo vyprávějte pohádku. Nechte ho poté dokončit příběh, popsat hlavní postavy či zasáhnout do děje. Kromě podpory důležitých dovedností si spolu vytvoříte příjemný rituál a podpoříte tak růst vašeho vztahu.

Přejeme Vám a vašim dětem úspěšný zápis, start do školní docházky, ale hlavně mnoho užitých společných chvil!

Článek pro Vás napsala: Bc. Kristýna Kapounková, učitelka na základní a střední škole

Vložte svůj komentář