VL-036.2 Prvky dramatické výchovy ve výuce vlast.

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Dostupnost: Skladem
Kód: INF02561
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
decrease increase
Sdílet

Určení: pro 4. ročník

Využití: Dramatická výchova je učení zkušeností. Je založena na poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí. Toto prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v situaci. Dramatická výchova má nepochybně své místo při výuce vlastivědy na základních školách. Schopnosti a dovednosti, které dítě rozvíjí při dramatické hře, se projeví nejenom v prohloubení a plastičnosti poznání historických postav, ale i v celkovém rozvoji jeho osobnosti. Hra je pro dítě už od prvního vnímání samozřejmou součástí jeho života, je pro něj potřebou, vyjadřovacím prostředkem, zábavou, motivací. Prostřednictvím hry se učí novým poznatkům, sbírá cenné životní zkušenosti. Dopřejme tedy dětem i ve škole možnost přirozeného vývoje, hrajme si s nimi, vnímejme jejich hru a zkusme se i my z ní něco naučit. Zařazením prvků dramatické výchovy do výuky rozvíjíme u žáků kompetenci komunikativní (žák mluví nahlas, zřetelně, zapojuje řeč těla, vyjadřuje své názory, pocity a myšlenky), kompetenci sociální (žák spolupracuje ve skupině, pojmenuje své emoce v daném okamžiku), kompetenci k učení (žák využívá různé způsoby učení a vyhodnocuje, který způsob je pro něj nejvhodnější), kompetenci občanskou (žák je schopen vcítit se do situací druhých).

Směřujeme ke kompetencím - spolupracovat ve skupině, spolupracovat ve dvojici, vyjadřovat myšlenky, vyjadřovat pocity

Učivo - Karel IV., vyjádření názoru

Určení: pro 4. ročník

Využití: Dramatická výchova je učení zkušeností. Je založena na poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí. Toto prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v situaci. Dramatická výchova má nepochybně své místo při výuce vlastivědy na základních školách. Schopnosti a dovednosti, které dítě rozvíjí při dramatické hře, se projeví nejenom v prohloubení a plastičnosti poznání historických postav, ale i v celkovém rozvoji jeho osobnosti. Hra je pro dítě už od prvního vnímání samozřejmou součástí jeho života, je pro něj potřebou, vyjadřovacím prostředkem, zábavou, motivací. Prostřednictvím hry se učí novým poznatkům, sbírá cenné životní zkušenosti. Dopřejme tedy dětem i ve škole možnost přirozeného vývoje, hrajme si s nimi, vnímejme jejich hru a zkusme se i my z ní něco naučit. Zařazením prvků dramatické výchovy do výuky rozvíjíme u žáků kompetenci komunikativní (žák mluví nahlas, zřetelně, zapojuje řeč těla, vyjadřuje své názory, pocity a myšlenky), kompetenci sociální (žák spolupracuje ve skupině, pojmenuje své emoce v daném okamžiku), kompetenci k učení (žák využívá různé způsoby učení a vyhodnocuje, který způsob je pro něj nejvhodnější), kompetenci občanskou (žák je schopen vcítit se do situací druhých).

Směřujeme ke kompetencím - spolupracovat ve skupině, spolupracovat ve dvojici, vyjadřovat myšlenky, vyjadřovat pocity

Učivo - Karel IV., vyjádření názoru

Specifikace produktů
Předmět ZŠVlastivěda
FormátA4
*
*
*
Specifikace produktů
Předmět ZŠVlastivěda
FormátA4
Další oblíbené a podobné produkty
Filtry
Sort
display