TŘ- 020.6 Od ŠVP k vyučovací hodině

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Dostupnost: Skladem
Kód: INF01816
Dodací lhůta: Ihned
42 Kč
decrease increase
Sdílet

Určení: pro I. a II. stupeň

Využití: Často si klademe otázky, jak pokračovat v realizaci školního vzdělávacího programu. Práce učitelů na vytvoření dokumentu je u konce, ale chceme-li školní vzdělávací program skutečně naplňovat, měli bychom si uvědomit určité souvislosti. RVP ZV vytyčuje klíčové kompetence (oborové výstupy závazné) vždy na konci určitého vzdělávacího období. ŠVP tyto ukazatele rozpracovává na dílčí výstupy předmětů, kterých žák dosáhne vždy na konci daného ročníku. Ale co se bude dít se žákem a učitelem v průběhu školního roku? Jaké výstupy, na jakém učivu, jakými metodami bude žák vzděláván? Jaké prostředky použije učitel na hodnocení žákova úsilí, posunů? Podle mého názoru jde o schopnost učitele umět naplánovat nejen vzdělávací proces, ale i jednotlivou vyučovací hodinu (blok, projekt…) s použitím různých metod a forem práce a hodnocení, aby mohlo docházet k úplné individualizaci vzdělávání - respektování potřeb a zájmů jednotlivých žáků.Tematické a týdenní plány přinášejí možnost větší komunikace mezi učiteli, vyučujícími v daném ročníku.

Směřujeme ke kompetencím - RVP ZV - očekávané výstupy oborů, ŠVP - dílčí „ročníkové a předmětové“ výstupy, tematický plán - rozdělení učiva předmětu ze ŠVP do jednotlivých měsíců, přidělení tematických okruhů průřezových témat, návrh metod a forem hodnocení, evaluační prvky, týdenní plán - rozpracování měsíčního plánu do jednotlivých týdnů s přiřazením konkrétních textů, pomůcek, hodnocení procesu vzdělávání žákem a rodičem

Určení: pro I. a II. stupeň

Využití: Často si klademe otázky, jak pokračovat v realizaci školního vzdělávacího programu. Práce učitelů na vytvoření dokumentu je u konce, ale chceme-li školní vzdělávací program skutečně naplňovat, měli bychom si uvědomit určité souvislosti. RVP ZV vytyčuje klíčové kompetence (oborové výstupy závazné) vždy na konci určitého vzdělávacího období. ŠVP tyto ukazatele rozpracovává na dílčí výstupy předmětů, kterých žák dosáhne vždy na konci daného ročníku. Ale co se bude dít se žákem a učitelem v průběhu školního roku? Jaké výstupy, na jakém učivu, jakými metodami bude žák vzděláván? Jaké prostředky použije učitel na hodnocení žákova úsilí, posunů? Podle mého názoru jde o schopnost učitele umět naplánovat nejen vzdělávací proces, ale i jednotlivou vyučovací hodinu (blok, projekt…) s použitím různých metod a forem práce a hodnocení, aby mohlo docházet k úplné individualizaci vzdělávání - respektování potřeb a zájmů jednotlivých žáků.Tematické a týdenní plány přinášejí možnost větší komunikace mezi učiteli, vyučujícími v daném ročníku.

Směřujeme ke kompetencím - RVP ZV - očekávané výstupy oborů, ŠVP - dílčí „ročníkové a předmětové“ výstupy, tematický plán - rozdělení učiva předmětu ze ŠVP do jednotlivých měsíců, přidělení tematických okruhů průřezových témat, návrh metod a forem hodnocení, evaluační prvky, týdenní plán - rozpracování měsíčního plánu do jednotlivých týdnů s přiřazením konkrétních textů, pomůcek, hodnocení procesu vzdělávání žákem a rodičem

Specifikace produktů
Předmět ZŠProjekty
FormátA4
*
*
*
Specifikace produktů
Předmět ZŠProjekty
FormátA4
Filtry
Sort
display