Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

TC-156.11 Podzim tančí nad pasekou

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02755

  Máme akreditaci Ministerstva školství ČR

  Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání

Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
77 Kč
+ -

Záměr celku: Formou prožitkových her a dramatických činností získat hodnotné estetické zážitky, učit se být citliví k přírodě, k rostlinám i zvířatům. Vést děti k ujasnění řady návyků, dovedností a vědomostí. Poskytnout dětem elementární informace o tom, jak se zvířata z volné přírody připravují na zimu. Rozvíjet u dětí fantazii, rozvíjet prosociální chování, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě, uvědomovat si vlastní identitu, posilovat sebedůvěru, sebevědomí, osobní spokojenost.

Činnosti: Dramatické činnosti, prožitkové hry a činnosti, předčtenářské a předmatematické činnosti, výtvarné, hudební a pohybové činnosti, práce ve skupině, kooperativní hry.

Výstupy: Osvojit si elementární poznatky o přírodě; umět spolupracovat ve skupině; být tvořivý, rozvíjet fantazii; zvládnout nácvik nové písně, říkanky, tanečku; umět se orientovat v prostoru.

 

 

 

Záměr celku: Formou prožitkových her a dramatických činností získat hodnotné estetické zážitky, učit se být citliví k přírodě, k rostlinám i zvířatům. Vést děti k ujasnění řady návyků, dovedností a vědomostí. Poskytnout dětem elementární informace o tom, jak se zvířata z volné přírody připravují na zimu. Rozvíjet u dětí fantazii, rozvíjet prosociální chování, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě, uvědomovat si vlastní identitu, posilovat sebedůvěru, sebevědomí, osobní spokojenost.

Činnosti: Dramatické činnosti, prožitkové hry a činnosti, předčtenářské a předmatematické činnosti, výtvarné, hudební a pohybové činnosti, práce ve skupině, kooperativní hry.

Výstupy: Osvojit si elementární poznatky o přírodě; umět spolupracovat ve skupině; být tvořivý, rozvíjet fantazii; zvládnout nácvik nové písně, říkanky, tanečku; umět se orientovat v prostoru.

 

 

 

*
*
*