Výrobce: INFRA, s.r.o.
Dostupnost: Skladem
Kód: INF02747
Dodací lhůta: Ihned
28 Kč
decrease increase
Sdílet

Záměr celku: Záměrem činnosti je využití metod dramatické výchovy při práci s vybranými verši, rozvíjení řečových, jazykových a komunikativních dovedností, tvořivosti a fantazie dětí, naučit děti vyjadřovat své vlastní emoce a uvědomovat si emoce druhých.

Činnosti: Asociace, rozhovory, pohybové znázornění hudbgy, artefiletika, nonverbální dialogy, znázorňování emocí, skupinová práce, pohybové hry, pozorování v přírodě.

Výstupy: Rozvíjet řečové a komunikativní dovednosti, rozvíjet tvořivot, fantazii při hudebních, výtvarných a pohybových činnostech, dovednost vyjádřit vlastní emoce a uvědomovat si emoce druhých a reagovat na ně, rozvíjet prosociální a emoční cítění, rozvíjet pocit sounáležitosti s živou přírodou.

 

 

Záměr celku: Záměrem činnosti je využití metod dramatické výchovy při práci s vybranými verši, rozvíjení řečových, jazykových a komunikativních dovedností, tvořivosti a fantazie dětí, naučit děti vyjadřovat své vlastní emoce a uvědomovat si emoce druhých.

Činnosti: Asociace, rozhovory, pohybové znázornění hudbgy, artefiletika, nonverbální dialogy, znázorňování emocí, skupinová práce, pohybové hry, pozorování v přírodě.

Výstupy: Rozvíjet řečové a komunikativní dovednosti, rozvíjet tvořivot, fantazii při hudebních, výtvarných a pohybových činnostech, dovednost vyjádřit vlastní emoce a uvědomovat si emoce druhých a reagovat na ně, rozvíjet prosociální a emoční cítění, rozvíjet pocit sounáležitosti s živou přírodou.

 

 

*
*
*
Filtry
Sort
display