Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

TC-132.3 Duby, ptáci a vítr – tematický celek

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02634

  Máme akreditaci Ministerstva školství ČR

  Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání

Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
21 Kč
+ -

Duby, ptáci a vítr – tematický celek s prvky dramatické výchovy

Záměr celku: Záměrem činností je využití metod dramatické výchovy při práci s literárním _textem, rozvíjení řečových, jazykových a komunikativních dovedností, rozvíjení tvořivosti a fantazie dětí. Jejich prostřednictvím se děti učí vyjadřovat své vlastní emoce a uvědomují si emoce druhých. Aktivity jsou vhodné pro věkově heterogenní třídu 3–6 let.

Činnosti: Asociace, rozhovory; pohybové znázornění hudby, artefiletika; nonverbální dialogy, znázorňování emocí; skupinová práce, pohybové hry; pozorování v přírodě.

Výstupy: Rozvíjet řečové a komunikativní dovednosti; rozvíjet tvořivost, fantazii při hudebních, výtvarných a pohybových činnostech; vyjádřit vlastní emoce a uvědomovat si emoce druhých a reagovat na ně; rozvíjet prosociální a emoční cítění; rozvíjet pocit sounáležitosti s živou přírodou.

Duby, ptáci a vítr – tematický celek s prvky dramatické výchovy

Záměr celku: Záměrem činností je využití metod dramatické výchovy při práci s literárním _textem, rozvíjení řečových, jazykových a komunikativních dovedností, rozvíjení tvořivosti a fantazie dětí. Jejich prostřednictvím se děti učí vyjadřovat své vlastní emoce a uvědomují si emoce druhých. Aktivity jsou vhodné pro věkově heterogenní třídu 3–6 let.

Činnosti: Asociace, rozhovory; pohybové znázornění hudby, artefiletika; nonverbální dialogy, znázorňování emocí; skupinová práce, pohybové hry; pozorování v přírodě.

Výstupy: Rozvíjet řečové a komunikativní dovednosti; rozvíjet tvořivost, fantazii při hudebních, výtvarných a pohybových činnostech; vyjádřit vlastní emoce a uvědomovat si emoce druhých a reagovat na ně; rozvíjet prosociální a emoční cítění; rozvíjet pocit sounáležitosti s živou přírodou.

*
*
*