Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

TC-102.3 Princeznička na bále

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02389

  Máme akreditaci Ministerstva školství ČR

  Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání

Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
21 Kč
+ -

Záměr celku: Záměrem tohoto celku je seznámit děti prostřednictvím nabízených tvořivých činností s příběhem, s využitím principů dramatické výchovy za aktivní spolupráce dětí. Uvedené aktivity jsou zaměřené na uvědomování si emocí druhých, uvědomování si sebe sama, podporu kamarádských vztahů, posilování empatie a prosociálního chování, rozvoj dětské tvořivosti, fantazie, zdokonalování ve vyjadřování svých myšlenek, rozvíjení jazykových schopností.

Činnosti: Cvičení na překážkové dráze, cvičení s pomůckami, činnosti s přírodninami, dramatizace pohádky, hry s prvky dramatické výchovy, asociační kruh, hra s rekvizitou, v roli, narativní pantomima, dramatické hry, navlékání bramborových korálů, bramborový den.

Výstupy: Zachytit a vyjádřit své prožitky pohybem, slovně, výtvarně, prožít, pochopit a zapamatovat si děj příběhu, domluvit se na společném řešení, komunikovat s druhým dítětem, kooperativní činnost ve dvojicích a skupině, napodobit pohyb dle vzoru, soustředit se na činnost, rozvíjet fantazii, představivost, přicházet s vlastními nápady, respektovat a přijímat druhé, rozvíjet souvislé vyjadřování a tvořivé myšlení, řešit problémy, vyjadřovat myšlenky, nápady a pocity, komunikovat verbálně i neverbálně, osvojit si hru v roli a dramatickém jednání.

Záměr celku: Záměrem tohoto celku je seznámit děti prostřednictvím nabízených tvořivých činností s příběhem, s využitím principů dramatické výchovy za aktivní spolupráce dětí. Uvedené aktivity jsou zaměřené na uvědomování si emocí druhých, uvědomování si sebe sama, podporu kamarádských vztahů, posilování empatie a prosociálního chování, rozvoj dětské tvořivosti, fantazie, zdokonalování ve vyjadřování svých myšlenek, rozvíjení jazykových schopností.

Činnosti: Cvičení na překážkové dráze, cvičení s pomůckami, činnosti s přírodninami, dramatizace pohádky, hry s prvky dramatické výchovy, asociační kruh, hra s rekvizitou, v roli, narativní pantomima, dramatické hry, navlékání bramborových korálů, bramborový den.

Výstupy: Zachytit a vyjádřit své prožitky pohybem, slovně, výtvarně, prožít, pochopit a zapamatovat si děj příběhu, domluvit se na společném řešení, komunikovat s druhým dítětem, kooperativní činnost ve dvojicích a skupině, napodobit pohyb dle vzoru, soustředit se na činnost, rozvíjet fantazii, představivost, přicházet s vlastními nápady, respektovat a přijímat druhé, rozvíjet souvislé vyjadřování a tvořivé myšlení, řešit problémy, vyjadřovat myšlenky, nápady a pocity, komunikovat verbálně i neverbálně, osvojit si hru v roli a dramatickém jednání.

 
*
*
*