Doprava zdarma  Při objednávce nad 2 000 Kč doprava zdarma.

TC-084.13 Pavoučci

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02203

  Máme akreditaci Ministerstva školství ČR

  Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání

Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
91 Kč
+ -

Záměr celku: Tematický blok je plný her, výtvarných činností, pohybových aktivit, pohádek, písní a básniček rozvíjejících celou osobnost dítěte. Podporují rozvoj jemné, hrubé motoriky, všech smyslů, tvořivosti, fantazie a sociálních vztahů. Blok lze zařazovat v období babího léta, lze jej využít i v době čarodějnic či jara. Motivací jsou pohádky o pavoucích.

Činnosti: Poslech pohádky, řízený rozhovor, hmatové, sluchové, pohybové, psychomotorické hry, tvořivé činnosti z papíru, alobalu, vlny, provázků, přírodnin, volné tvoření z přírodnin, výtvarné tvoření, dechová cvičení, grafomotorická cvičení, hádání, říkání říkanek, zpěv písní, logopedická preventivní cvičení, pozorování.

Výstupy: Aktivně naslouchat, aktivně používat nová slova, být citlivý k přírodě, být pohybově zdatný, být komunikativní, být schopen koncentrace a soustředění, být tvořivý, zručný při činnosti s netradičním výtvarným materiálem, cítit sounáležitost s ostatními, dodržovat předem stanovená pravidla, dozvídat se nové věci, hledat poznatky v knížkách, hrát si s různými materiály, chápat prostorové pojmy, chápat slovní vtip a humor, komunikovat, koncentrovat pozornost, myšlení a paměť, kooperativní činnost ve dvojicích a skupině, mít kladný vztah ke všemu živému, mít rozvinuté smyslové vnímání, napodobit pohyb dle vzoru, soustředit se na činnost, naučit se zpaměti krátké texty, orientovat se v počtu do šesti, osvojit si psychomotorické dovednosti, osvojit si základní pracovní činnosti, ovládat dechové svalstvo, ovládat jemnou a hrubou motoriku, ovládat koordinaci oka a ruky, ovládat motoriku mluvidel, umět spolupracovat, vyjádřit své prožitky, zorganizovat hru, zvládnout spolupráci ve skupině.

Záměr celku: Tematický blok je plný her, výtvarných činností, pohybových aktivit, pohádek, písní a básniček rozvíjejících celou osobnost dítěte. Podporují rozvoj jemné, hrubé motoriky, všech smyslů, tvořivosti, fantazie a sociálních vztahů. Blok lze zařazovat v období babího léta, lze jej využít i v době čarodějnic či jara. Motivací jsou pohádky o pavoucích.

Činnosti: Poslech pohádky, řízený rozhovor, hmatové, sluchové, pohybové, psychomotorické hry, tvořivé činnosti z papíru, alobalu, vlny, provázků, přírodnin, volné tvoření z přírodnin, výtvarné tvoření, dechová cvičení, grafomotorická cvičení, hádání, říkání říkanek, zpěv písní, logopedická preventivní cvičení, pozorování.

Výstupy: Aktivně naslouchat, aktivně používat nová slova, být citlivý k přírodě, být pohybově zdatný, být komunikativní, být schopen koncentrace a soustředění, být tvořivý, zručný při činnosti s netradičním výtvarným materiálem, cítit sounáležitost s ostatními, dodržovat předem stanovená pravidla, dozvídat se nové věci, hledat poznatky v knížkách, hrát si s různými materiály, chápat prostorové pojmy, chápat slovní vtip a humor, komunikovat, koncentrovat pozornost, myšlení a paměť, kooperativní činnost ve dvojicích a skupině, mít kladný vztah ke všemu živému, mít rozvinuté smyslové vnímání, napodobit pohyb dle vzoru, soustředit se na činnost, naučit se zpaměti krátké texty, orientovat se v počtu do šesti, osvojit si psychomotorické dovednosti, osvojit si základní pracovní činnosti, ovládat dechové svalstvo, ovládat jemnou a hrubou motoriku, ovládat koordinaci oka a ruky, ovládat motoriku mluvidel, umět spolupracovat, vyjádřit své prožitky, zorganizovat hru, zvládnout spolupráci ve skupině.

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Rozvíjí se
Tvořivost
S čím potřebujete pomoci?
Grafomotorika
Roční období
Jaro Léto Podzim Zima
Formát
A4
Autor
Klapuchová Marie
Další oblíbené a podobné produkty

TC-033.7 Voda, vodička

49 Kč

PKT-024.4 Řemeslo má zlaté dno

28 Kč

TC-206.3 Hry s předměty a věcmi – velikonoční košík

21 Kč

TC-212.11 Znáte povolání a profese?

77 Kč

EST-113 Tvoření s přírodními materiály a s přírodninami aneb polytechnické hrátky

35 Kč

POH-081.6 Pohybové aktivity pro děti předškolního věku

42 Kč

TC-200.3 Sněží, sněží potichu

21 Kč

TC-195.3 Hry s předměty a věcmi – podzimní košík II

21 Kč