TC-079.8 S hudbou od podzimu do léta - 2. část

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Dostupnost: Skladem
Kód: INF02144
Dodací lhůta: Ihned
56 Kč
decrease increase
Sdílet

Záměr celku: Formou motivované hlasové výchovy poskytovat zážitky a sebepoznání, rozvíjet fantazii, tvořivost a objevovat možnosti svého hlasu na osobitý hudební projev. Prohlubovat dovedností správně používat a využívat flétnu jako hudební nástroj.

Činnosti: lokomoční pohybové a manipulační činnosti, uvolňovací, protahovací, relaxační, dechová cvičení, hudební a hudebně pohybové činnosti a hry, artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry, vokální činnosti a zpěv, estetické a tvůrčí aktivity

Výstupy: vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus), vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých, hudebních a hudebně pohybových činnostech, správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, zachovávat správné držení těla

Záměr celku: Formou motivované hlasové výchovy poskytovat zážitky a sebepoznání, rozvíjet fantazii, tvořivost a objevovat možnosti svého hlasu na osobitý hudební projev. Prohlubovat dovedností správně používat a využívat flétnu jako hudební nástroj.

Činnosti: lokomoční pohybové a manipulační činnosti, uvolňovací, protahovací, relaxační, dechová cvičení, hudební a hudebně pohybové činnosti a hry, artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry, vokální činnosti a zpěv, estetické a tvůrčí aktivity

Výstupy: vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus), vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých, hudebních a hudebně pohybových činnostech, správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, zachovávat správné držení těla

*
*
*
Filtry
Sort
display