TC-018.8 Kočičí živočichopis

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Dostupnost: Skladem
Kód: INF00863
Dodací lhůta: Ihned
56 Kč
decrease increase
Sdílet

Využití: Vytvořit si kladný vztah ke zvířatům, více poznat život koček. Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pohybově, hudebně). Snažit se pochopit, že každý má ve společnosti svou roli, podle které je potřeba se chovat (rodina, třída, skupina).

Směřujeme ke kompetencím - rozvíjet souvislé vyjadřování (PSY), uvědomovat si nebezpečí (BIO, INT), umět rozlišovat a znát některá písmena a číslice, odhalovat podstatné znaky a vlastnosti (PSY), orientovat se v elementárním počtu do šesti, chápat číselnou řadu (PSY), spolupracovat, respektovat (INT), rozdělit si úkol s jiným dítětem, dodržovat pravidla (INT), osvojit si elementární poznatky o světě zvířat (ENV) a další

Činnosti - práce s číselnými pojmy, motivační pohádka, rozhovor, povídání o kočkách, pohybové hry, taneční hry, cvičení s pomůckami, relaxace, kooperativní hry, grafomotorika, řešení labyrintů, rozvíjení zrakového vnímání, Kimovy hry, prostorové vztahy, sluchové hry, gymnastika mluvidel, emoce

Využití: Vytvořit si kladný vztah ke zvířatům, více poznat život koček. Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pohybově, hudebně). Snažit se pochopit, že každý má ve společnosti svou roli, podle které je potřeba se chovat (rodina, třída, skupina).

Směřujeme ke kompetencím - rozvíjet souvislé vyjadřování (PSY), uvědomovat si nebezpečí (BIO, INT), umět rozlišovat a znát některá písmena a číslice, odhalovat podstatné znaky a vlastnosti (PSY), orientovat se v elementárním počtu do šesti, chápat číselnou řadu (PSY), spolupracovat, respektovat (INT), rozdělit si úkol s jiným dítětem, dodržovat pravidla (INT), osvojit si elementární poznatky o světě zvířat (ENV) a další

Činnosti - práce s číselnými pojmy, motivační pohádka, rozhovor, povídání o kočkách, pohybové hry, taneční hry, cvičení s pomůckami, relaxace, kooperativní hry, grafomotorika, řešení labyrintů, rozvíjení zrakového vnímání, Kimovy hry, prostorové vztahy, sluchové hry, gymnastika mluvidel, emoce

*
*
*
Filtry
Sort
display