Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

Speciálně-pedagogické minimum

Kód: ARD00676

  Máme akreditaci Ministerstva školství ČR

  Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání

Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
270 Kč
+ -

Co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Lenka Bittmannová, vedoucí autorského kolektivu: „Oslovili jsme autory z praxe, vždy odborníky na danou cílovou skupinu. Naším cílem není poskytnout vám podrobné akademické znalosti v rámci jednotlivých diagnóz, ale předat osvědčené rady z praxe, podat vám pomocnou ruku a odpovědět na otázku: „Co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami?“ Do škol přichází stále více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Může se jednat o děti, které již mají určitou diagnózou stanovenou, ale i o jedince, kteří ji nemají, nicméně díky jejich nestandardnímu chování je potřeba s nimi individuálně pracovat. Učitelé, asistenti pedagoga i ostatní pedagogičtí pracovníci již často vědí, jak v takových případech postupovat. Někdy se ale může jednat o první, nebo novou zkušenost s takovým žákem. Pak je potřeba mít k dispozici nejen teoretické informace, ale hlavně příklady z praxe, které jim pomohou při řešení různých situací.

Tato publikace popisuje deset nejčastějších diagnóz (od ADHD a specifických poruch učení, přes tělesné postižení až po autismus), se kterými je možné se ve škole setkat. Ukazuje, jakým způsobem mohou učitelé s dětmi s určitými obtížemi pracovat. Na základě příkladů dobré i špatné praxe předkládá metody a postupy, které se při práci s těmito dětmi osvědčily i kterých je naopak třeba se vyvarovat. Ukazuje, jak změnit nebo přizpůsobit výuku, aby ji zvládalo i dítě se SVP. Nevyhýbá se ani otázce hodnocení či motivace.

V knize jsou zpracována tato témata:

 • Děti se specifickými poruchami učení

 • Žák s ADHD – Dítě s narušenou komunikační schopností

 • Žák s poruchou autistického spektra

 • Nadané děti a žáci – možnosti jejich identifikace a rozvoje ve škole

 • Žák s mentálním postižením

 • Dítě se sluchovým postižením

 • Žák se zrakovým postižením

 • Specifika edukace dětí s tělesným postižením v předškolním a školním věku

 • Žák s poruchou chování a emocí

Počet stran: 158

 

Co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Lenka Bittmannová, vedoucí autorského kolektivu: „Oslovili jsme autory z praxe, vždy odborníky na danou cílovou skupinu. Naším cílem není poskytnout vám podrobné akademické znalosti v rámci jednotlivých diagnóz, ale předat osvědčené rady z praxe, podat vám pomocnou ruku a odpovědět na otázku: „Co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami?“ Do škol přichází stále více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Může se jednat o děti, které již mají určitou diagnózou stanovenou, ale i o jedince, kteří ji nemají, nicméně díky jejich nestandardnímu chování je potřeba s nimi individuálně pracovat. Učitelé, asistenti pedagoga i ostatní pedagogičtí pracovníci již často vědí, jak v takových případech postupovat. Někdy se ale může jednat o první, nebo novou zkušenost s takovým žákem. Pak je potřeba mít k dispozici nejen teoretické informace, ale hlavně příklady z praxe, které jim pomohou při řešení různých situací.

Tato publikace popisuje deset nejčastějších diagnóz (od ADHD a specifických poruch učení, přes tělesné postižení až po autismus), se kterými je možné se ve škole setkat. Ukazuje, jakým způsobem mohou učitelé s dětmi s určitými obtížemi pracovat. Na základě příkladů dobré i špatné praxe předkládá metody a postupy, které se při práci s těmito dětmi osvědčily i kterých je naopak třeba se vyvarovat. Ukazuje, jak změnit nebo přizpůsobit výuku, aby ji zvládalo i dítě se SVP. Nevyhýbá se ani otázce hodnocení či motivace.

V knize jsou zpracována tato témata:

 • Děti se specifickými poruchami učení

 • Žák s ADHD – Dítě s narušenou komunikační schopností

 • Žák s poruchou autistického spektra

 • Nadané děti a žáci – možnosti jejich identifikace a rozvoje ve škole

 • Žák s mentálním postižením

 • Dítě se sluchovým postižením

 • Žák se zrakovým postižením

 • Specifika edukace dětí s tělesným postižením v předškolním a školním věku

 • Žák s poruchou chování a emocí

Počet stran: 158

 

*
*
*
S čím potřebujete pomoci?
ADHD/Hyperaktivita Inkluze
Rok vydání
2019
Počet stran
158
Autor
Bittmannová Lenka
Další oblíbené a podobné produkty

Školní hodnocení a žáci se specifickými poruchami učení a chování

264 Kč

Strukturované učení v praxi

220 Kč

Matematická cvičení pro dyskalkuliky 2

299 Kč

Marťan na hřišti

250 Kč

Kouzelné čtení - Kniha Zpívánky 3

209 Kč

Dyslektická čítanka pro 4.-5. ročník

140 Kč

Co často zajímá rodiče a učitele dětí s AS

170 Kč

Dyslektická čítanka pro 1.-2. ročník

140 Kč