RV-015.6 Ve dvou se to lépe táhne

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Dostupnost: Skladem
Kód: INF01953
Dodací lhůta: Ihned
42 Kč
decrease increase
Sdílet

Určení: pro 8. ročník

Využití: Žáci se seznámí s okolnostmi, jež předcházejí svatebnímu obřadu. Rozšíří své poznatky v oblasti svatebních zvyklostí doma i v zahraničí. Osvojí si zásadní hodnoty a pojmy vztahující se k otázkám sňatku a manželství.

Směřujeme ke kompetencím - řešit problém, pracovat s informacemi, formulovat výstižně pojem, třídit informace, využít vlastní úsudek a zkušenosti, naslouchat druhým, spolupracovat, respektovat přesvědčení druhých, přispívat k diskuzi ve skupině, spolupracovat na dramatické tvorbě, získat vědomosti

Učivo - sňatek a jeho druhy, láska, manželství, tolerance, tradice, monogamie, polygamie, bigamie, vzájemná úcta, láska, porozumění

Určení: pro 8. ročník

Využití: Žáci se seznámí s okolnostmi, jež předcházejí svatebnímu obřadu. Rozšíří své poznatky v oblasti svatebních zvyklostí doma i v zahraničí. Osvojí si zásadní hodnoty a pojmy vztahující se k otázkám sňatku a manželství.

Směřujeme ke kompetencím - řešit problém, pracovat s informacemi, formulovat výstižně pojem, třídit informace, využít vlastní úsudek a zkušenosti, naslouchat druhým, spolupracovat, respektovat přesvědčení druhých, přispívat k diskuzi ve skupině, spolupracovat na dramatické tvorbě, získat vědomosti

Učivo - sňatek a jeho druhy, láska, manželství, tolerance, tradice, monogamie, polygamie, bigamie, vzájemná úcta, láska, porozumění

*
*
*
Filters
Sort
display