ŘEČ-035.2 O slepičce a kohoutkovi

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Dostupnost: Skladem
Kód: INF02844
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
decrease increase
Sdílet

Záměr celku: Tento příspěvek propojuje environmentální tematiku se stále aktuálnějším tématem, a tím je logopedická prevence dětí předškolního věku. Vzhledem k tomu, že počet dětí s různorodými vadami řeči v posledních letech neustále narůstá, jedná se o jeden z nejčastějších důvodů pro odklad školní docházky dítěte, je třeba klást na tuto oblast a vůbec komplexní rozvoj řeči dítěte po všech stránkách velký důraz. „O slepičce a kohoutkovi“ nabízí pedagogům MŠ inspirace pro rozvoj sluchového vnímání dítěte a také jeho jazykových a řečových dovedností, jež spadají do oblasti logopedické prevence.

Činnosti: Pohybové a smyslové hry, hry na rozvoj paměti; rytmizace a melodizace; hudební a pohybové aktivity; rozvoj motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby; poslech pohádky.

Výstupy: Rozvíjet řečové dovednosti, rozvíjet slovní zásobu, rozvíjet sluchové vnímání, správně reagovat na zvukové signály; napodobit pohyb dle vzoru, soustředit se na činnost; procvičovat jazykovou paměť, reprodukovat říkanky, rozlišovat a znát písmena, úmyslně si zapamatovat; udržet pozornost, vnímat a rozlišovat pomocí smyslů; aktivně naslouchat, dodržovat pravidla hry.

Příspěvek byl vydán v 64. aktualizaci. (Květen 2019)

Záměr celku: Tento příspěvek propojuje environmentální tematiku se stále aktuálnějším tématem, a tím je logopedická prevence dětí předškolního věku. Vzhledem k tomu, že počet dětí s různorodými vadami řeči v posledních letech neustále narůstá, jedná se o jeden z nejčastějších důvodů pro odklad školní docházky dítěte, je třeba klást na tuto oblast a vůbec komplexní rozvoj řeči dítěte po všech stránkách velký důraz. „O slepičce a kohoutkovi“ nabízí pedagogům MŠ inspirace pro rozvoj sluchového vnímání dítěte a také jeho jazykových a řečových dovedností, jež spadají do oblasti logopedické prevence.

Činnosti: Pohybové a smyslové hry, hry na rozvoj paměti; rytmizace a melodizace; hudební a pohybové aktivity; rozvoj motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby; poslech pohádky.

Výstupy: Rozvíjet řečové dovednosti, rozvíjet slovní zásobu, rozvíjet sluchové vnímání, správně reagovat na zvukové signály; napodobit pohyb dle vzoru, soustředit se na činnost; procvičovat jazykovou paměť, reprodukovat říkanky, rozlišovat a znát písmena, úmyslně si zapamatovat; udržet pozornost, vnímat a rozlišovat pomocí smyslů; aktivně naslouchat, dodržovat pravidla hry.

Příspěvek byl vydán v 64. aktualizaci. (Květen 2019)

*
*
*
Další oblíbené a podobné produkty
Filtry
Sort
display