PRV-056.15 Rozmanitost přírody - Léto na poli

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Dostupnost: Skladem
Kód: INF02431
Dodací lhůta: Ihned
105 Kč
decrease increase
Sdílet

Určení: pro 1. - 5. ročník

Využití: Pátá část projektu navazuje na příspěvek PRV-055.10 Léto u vody a stejným způsobem pokračuje ve výuce. Cílem je využití informací získaných v ostatních předmětech v hodinách prvouky. Léto na poli je součástí tématu Rozmanitost přírody.

Směřujeme ke kompetencím - třídit a zaznamenávat informace, aplikovat poznatky, využívat získané vědomosti, pozorovat, porovnávat, vyjadřovat se souvisle a srozumitelně, užívat obecných termínů, číst s porozuměním, pracovat s různými typy textů, učit se práci s odbornými texty a literaturou, řešit problémy, komunikovat ve skupině, dodržovat dohodnutá pravidla, respektovat názor druhých, mít radost z učení, rozvíjet vlastní tvořivost.

Učivo - Léto na poli, polní plodiny, plevele, polní živočichové, práce zemědělců, význam pěstování obilí, stavba rostlinného těla obilí.

Určení: pro 1. - 5. ročník

Využití: Pátá část projektu navazuje na příspěvek PRV-055.10 Léto u vody a stejným způsobem pokračuje ve výuce. Cílem je využití informací získaných v ostatních předmětech v hodinách prvouky. Léto na poli je součástí tématu Rozmanitost přírody.

Směřujeme ke kompetencím - třídit a zaznamenávat informace, aplikovat poznatky, využívat získané vědomosti, pozorovat, porovnávat, vyjadřovat se souvisle a srozumitelně, užívat obecných termínů, číst s porozuměním, pracovat s různými typy textů, učit se práci s odbornými texty a literaturou, řešit problémy, komunikovat ve skupině, dodržovat dohodnutá pravidla, respektovat názor druhých, mít radost z učení, rozvíjet vlastní tvořivost.

Učivo - Léto na poli, polní plodiny, plevele, polní živočichové, práce zemědělců, význam pěstování obilí, stavba rostlinného těla obilí.

*
*
*
Filters
Sort
display