PŘV-038.2 Narodil se člověk

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Dostupnost: Skladem
Kód: INF02554
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
decrease increase
Sdílet

Určení: pro 4. ročník

Využití: Téma nabízí žákům prostor pro uvědomění si zodpovědného jednání dospělého v roli otce a matky. Poznávají, že život rodičů se po narození dítěte mění, přináší s sebou nové úkoly, i problémy, které je nutné sešit. Na jedné straně si žáci uvědomují, že být rodičem není lehké, na druhé straně však zjiš?ťují, že role rodiče je krásná a má velký význam pro život dítěte. Téma lze využít k posílení rodinných vztahů, vzájemného respektování, k rozvíjení empatie. Toho lze dosáhnout narativní metodou a různými modelovými situacemi, ve kterých mají žáci navrhnout řešení. Získávají tak představu o postavení matky a otce v rodině i v naší společnosti. Seznamují se s právy i povinnostmi dítěte. Téma můžeme využít i v hodinách literární výchovy, cizího jazyka, slohu, výtvarné výchovy a matematiky.

Směřujeme ke kompetencím - poznávat základní potřeby novorozence, vnímat postavení rodiny ve společnosti, vymýšlet příběh

Učivo - lidské tělo, vývoj člověka – novorozenec, péče o dítě

Určení: pro 4. ročník

Využití: Téma nabízí žákům prostor pro uvědomění si zodpovědného jednání dospělého v roli otce a matky. Poznávají, že život rodičů se po narození dítěte mění, přináší s sebou nové úkoly, i problémy, které je nutné sešit. Na jedné straně si žáci uvědomují, že být rodičem není lehké, na druhé straně však zjiš?ťují, že role rodiče je krásná a má velký význam pro život dítěte. Téma lze využít k posílení rodinných vztahů, vzájemného respektování, k rozvíjení empatie. Toho lze dosáhnout narativní metodou a různými modelovými situacemi, ve kterých mají žáci navrhnout řešení. Získávají tak představu o postavení matky a otce v rodině i v naší společnosti. Seznamují se s právy i povinnostmi dítěte. Téma můžeme využít i v hodinách literární výchovy, cizího jazyka, slohu, výtvarné výchovy a matematiky.

Směřujeme ke kompetencím - poznávat základní potřeby novorozence, vnímat postavení rodiny ve společnosti, vymýšlet příběh

Učivo - lidské tělo, vývoj člověka – novorozenec, péče o dítě

Specifikace produktů
Předmět ZŠPřírodověda
FormátA4
*
*
*
Specifikace produktů
Předmět ZŠPřírodověda
FormátA4
Filtry
Sort
display