Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

PRO-061.5 Ročníkové práce

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01732

  Máme akreditaci Ministerstva školství ČR

  Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání

Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
35 Kč
+ -

Určení: pro 5. - 9. ročník

Využití: Ročníkové práce mohou být jedním z možných prvků autoevaluace školy. Poskytují žákům i učitelům zpětnou vazbu dosahování a rozvíjení klíčových kompetencí žáků i výchovně vzdělávacích strategií školy. Umožňují žákům dlouhodobě pracovat na vybraném tématu podle jejich zájmu s možností vkládat do dosud získaných znalostí své zkušenosti, postřehy i jiné dovednosti. Po dobu zpracovávání ročníkové práce má žák možnost své postupy, nápady a samotnou tvorbu konzultovat s jinými učiteli - konzultanty. Ročníkové práce se stávají nejen základem žákovského portfolia, ve kterém se sledují osobní pokroky a růst samotného žáka, ale i součástí výstupního hodnocení žáka. Škola má možnost zjistit a ověřit, zda výchovně vzdělávací strategie - postupy učitelů při rozvíjení klíčových kompetencí žáka jsou zvoleny správně.

Kompetence k učení - žák vybírá vhodné způsoby zpracování, plánuje a organizuje samotné zpracování ročníkové práce s dodržením předem daného termínu, vyhledává další informace z různých zdrojů informací, uvádí získané informace do souvislostí, porovnává je. Na základě konzultací své výsledky zdokonaluje, hodnotí a diskutuje o nich. Kompetence k řešení problému - samostatně řeší své zvolené téma, uvědomuje si svoji zodpovědnost za zpracování a ročníkovou práci ústně prezentuje a obhajuje nejen před komisí, ale i před veřejností. Kompetence komunikativní - formuluje své myšlenky v logickém sledu, v písemné i ústní formě se vyjadřuje výstižně, souvisle a srozumitelně, v diskusích s konzultantem využívá získané komunikační dovednosti. Kompetence sociální a personální - při dlouhodobém zpracování tématu získává pozitivní představu o sobě samém, má možnost dosáhnout pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Kompetence pracovní - dodržuje vymezená pravidla daná pro ročníkové práce i spolupráci s konzultantem, plní své povinnosti a závazky, přizpůsobuje se novým pracovním podmínkám (režim konzultačních hodin, práce v konzultačním týmu, konzultant nemusí být dosavadní žákův učitel, obhajoba práce před komisí…)

Určení: pro 5. - 9. ročník

Využití: Ročníkové práce mohou být jedním z možných prvků autoevaluace školy. Poskytují žákům i učitelům zpětnou vazbu dosahování a rozvíjení klíčových kompetencí žáků i výchovně vzdělávacích strategií školy. Umožňují žákům dlouhodobě pracovat na vybraném tématu podle jejich zájmu s možností vkládat do dosud získaných znalostí své zkušenosti, postřehy i jiné dovednosti. Po dobu zpracovávání ročníkové práce má žák možnost své postupy, nápady a samotnou tvorbu konzultovat s jinými učiteli - konzultanty. Ročníkové práce se stávají nejen základem žákovského portfolia, ve kterém se sledují osobní pokroky a růst samotného žáka, ale i součástí výstupního hodnocení žáka. Škola má možnost zjistit a ověřit, zda výchovně vzdělávací strategie - postupy učitelů při rozvíjení klíčových kompetencí žáka jsou zvoleny správně.

Kompetence k učení - žák vybírá vhodné způsoby zpracování, plánuje a organizuje samotné zpracování ročníkové práce s dodržením předem daného termínu, vyhledává další informace z různých zdrojů informací, uvádí získané informace do souvislostí, porovnává je. Na základě konzultací své výsledky zdokonaluje, hodnotí a diskutuje o nich. Kompetence k řešení problému - samostatně řeší své zvolené téma, uvědomuje si svoji zodpovědnost za zpracování a ročníkovou práci ústně prezentuje a obhajuje nejen před komisí, ale i před veřejností. Kompetence komunikativní - formuluje své myšlenky v logickém sledu, v písemné i ústní formě se vyjadřuje výstižně, souvisle a srozumitelně, v diskusích s konzultantem využívá získané komunikační dovednosti. Kompetence sociální a personální - při dlouhodobém zpracování tématu získává pozitivní představu o sobě samém, má možnost dosáhnout pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Kompetence pracovní - dodržuje vymezená pravidla daná pro ročníkové práce i spolupráci s konzultantem, plní své povinnosti a závazky, přizpůsobuje se novým pracovním podmínkám (režim konzultačních hodin, práce v konzultačním týmu, konzultant nemusí být dosavadní žákův učitel, obhajoba práce před komisí…)

*
*
*