Doprava zdarma  Při objednávce nad 2 000 Kč doprava zdarma.

PRO-007.3 Perníková chaloupka

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01533

  Máme akreditaci Ministerstva školství ČR

  Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání

Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
21 Kč
+ -

Určení: pro 1. - 3. ročník

Využití: Komplexní procvičení základního učiva netradiční formou projektu v trvání jednoho dne. Procvičení učiva v jednotlivých předmětech: - český jazyk: skládání slov ze zásobníku, čtení vět z tabule, vypušťění přebytečné slabiky. - matematika: počítání po jedné, třídění, porovnávání čísel, sčítání a odčítání do deseti, nebo podle probraného učiva. - prvouka: procvičení pojmů - malá, velká, nahoře, dole, vysoká, nízká, široká, úzká, vlevo, vpravo, zvířata domácí a volně žijící, rostliny, roční doby, čas - hodiny, zaměstnání lidí atd. - hudební výchova: poslech „hudba a zvuky lesa“, písně: Já do lesa nepojedu, Bouřka - výtvarná výchova: malování, kreslení perníčků. - pracovní vyučování: vystřihování perníčků podle šablony, nalepování a tvoření perníkové chaloupky. - tělesná výchova: chůze ve třídě, orientace v prostoru třídy, chůze po papírech (kamenech), hry: Krtek, loupání perníčků. - dramatická výchova: pozdrav - přivítání, rozloučení, chování v neznámém prostředí, shledání rodičů a dětí. - časové rozvržení do celého vyučovacího dne. - náměty je možno použít i jednotlivě během celého ročníku.

Směřujeme ke kompetencím - učit se hrou, spolupracovat, tančit, zpívat, dramatizovat, orientovat se v prostoru

Učivo - integrace předmětů, mezipředmětové vztahy: ČJ, M, PRV, HV, VV, PV, TV, Dr. v

Určení: pro 1. - 3. ročník

Využití: Komplexní procvičení základního učiva netradiční formou projektu v trvání jednoho dne. Procvičení učiva v jednotlivých předmětech: - český jazyk: skládání slov ze zásobníku, čtení vět z tabule, vypušťění přebytečné slabiky. - matematika: počítání po jedné, třídění, porovnávání čísel, sčítání a odčítání do deseti, nebo podle probraného učiva. - prvouka: procvičení pojmů - malá, velká, nahoře, dole, vysoká, nízká, široká, úzká, vlevo, vpravo, zvířata domácí a volně žijící, rostliny, roční doby, čas - hodiny, zaměstnání lidí atd. - hudební výchova: poslech „hudba a zvuky lesa“, písně: Já do lesa nepojedu, Bouřka - výtvarná výchova: malování, kreslení perníčků. - pracovní vyučování: vystřihování perníčků podle šablony, nalepování a tvoření perníkové chaloupky. - tělesná výchova: chůze ve třídě, orientace v prostoru třídy, chůze po papírech (kamenech), hry: Krtek, loupání perníčků. - dramatická výchova: pozdrav - přivítání, rozloučení, chování v neznámém prostředí, shledání rodičů a dětí. - časové rozvržení do celého vyučovacího dne. - náměty je možno použít i jednotlivě během celého ročníku.

Směřujeme ke kompetencím - učit se hrou, spolupracovat, tančit, zpívat, dramatizovat, orientovat se v prostoru

Učivo - integrace předmětů, mezipředmětové vztahy: ČJ, M, PRV, HV, VV, PV, TV, Dr. v

*
*
*
Předmět ZŠ
Projekty
Určeno pro školu
I. stupeň ZŠ 1. třída ZŠ 2. třída ZŠ 3. třída ZŠ
Formát
A4
Autor
Kňazovická Hana