PRJ-036.6 Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Dostupnost: Skladem
Kód: INF02384
Dodací lhůta: Ihned
42 Kč
decrease increase
Sdílet

Záměr celku: Zprostředkovat předškolním dětem psychologický obsah pohádek prostřednictvím klasické pohádky, podpořit jejich osobnostní růst a morální vývoj, vytvořit prostor pro prožívání a řešení konfliktů a složitých životních situací.

Činnosti: komunikační aktivity v komunitním kruhu, skupinové hry, výtvarné a pracovní aktivity

Výstupy: mít rozvinuté prosociální chování, mít rozvinutou schopnost řešit konflikty a krize, mít rozvinutou schopnost zvládat emočně vypjaté situace a negativní pocity (strach, smutek, úzkost…), mít rozvinutou slovní zásobu, rozvíjet komunikační dovednosti, mít rozvinuté správné morální postoje, rozvíjet fantazii, uvolňovat napětí a agresi, všestranně rozvíjet kognitivně-emoční složku osobnosti dítěte

Záměr celku: Zprostředkovat předškolním dětem psychologický obsah pohádek prostřednictvím klasické pohádky, podpořit jejich osobnostní růst a morální vývoj, vytvořit prostor pro prožívání a řešení konfliktů a složitých životních situací.

Činnosti: komunikační aktivity v komunitním kruhu, skupinové hry, výtvarné a pracovní aktivity

Výstupy: mít rozvinuté prosociální chování, mít rozvinutou schopnost řešit konflikty a krize, mít rozvinutou schopnost zvládat emočně vypjaté situace a negativní pocity (strach, smutek, úzkost…), mít rozvinutou slovní zásobu, rozvíjet komunikační dovednosti, mít rozvinuté správné morální postoje, rozvíjet fantazii, uvolňovat napětí a agresi, všestranně rozvíjet kognitivně-emoční složku osobnosti dítěte

*
*
*
Filters
Sort
display