Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

PRJ-033.8 Léto s včelími medvídky

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02343

  Máme akreditaci Ministerstva školství ČR

  Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání

Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
56 Kč
+ -

Záměr celku: Tematický celek zakončuje řadu volných pokračování, se kterými jste se mohli setkávat v předchozích aktualizacích (PRJ-032.11, PRJ-031.21). Jednotlivé bloky jsou motivačně propojeny příběhy z knížky J. Kahouna a I. Houfa „Příběhy včelích medvídků“. Projekt je všestranně zaměřen, opět se zde nabízí velký prostor pro rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, fantazie, představivosti a posilování prosociálního chování.

Činnosti: Komunikační aktivity v komunitním kruhu, pohybové a hudebně-pohybové hry, relaxace, pohybová improvizace, hry pro rozvoj smyslového vnímání, výtvarné a tvořivé činnosti, hry rozvíjející pozornost a paměť, četba, aktivity pro rozvoj tvořivé dramatiky, prostorové tvoření.

Výstupy: Pomáhat si navzájem, aktivně naslouchat, být komunikativní, být tvořivý a vnímavý, cítit sounáležitost s ostatními, spolupracovat, osvojovat si elementární poznatky o přírodě, mít rozvinuté smyslové vnímání, mít rozvinuté verbální i neverbální dovednosti, koordinovat pohyb s hudbou, reprodukovat říkanky, mít rozvinuté prosociální dovednosti, experimentovat s barvami, experimentovat s výtvarným materiálem, rozumět projevům neverbální komunikace, ovládat hrubou motoriku, ovládat jemnou motoriku, přicházet s vlastními nápady, vnímat krásu přírody, zvládat pěvecké dovednosti, zvládat spolupráci ve skupině.

Záměr celku: Tematický celek zakončuje řadu volných pokračování, se kterými jste se mohli setkávat v předchozích aktualizacích (PRJ-032.11, PRJ-031.21). Jednotlivé bloky jsou motivačně propojeny příběhy z knížky J. Kahouna a I. Houfa „Příběhy včelích medvídků“. Projekt je všestranně zaměřen, opět se zde nabízí velký prostor pro rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, fantazie, představivosti a posilování prosociálního chování.

Činnosti: Komunikační aktivity v komunitním kruhu, pohybové a hudebně-pohybové hry, relaxace, pohybová improvizace, hry pro rozvoj smyslového vnímání, výtvarné a tvořivé činnosti, hry rozvíjející pozornost a paměť, četba, aktivity pro rozvoj tvořivé dramatiky, prostorové tvoření.

Výstupy: Pomáhat si navzájem, aktivně naslouchat, být komunikativní, být tvořivý a vnímavý, cítit sounáležitost s ostatními, spolupracovat, osvojovat si elementární poznatky o přírodě, mít rozvinuté smyslové vnímání, mít rozvinuté verbální i neverbální dovednosti, koordinovat pohyb s hudbou, reprodukovat říkanky, mít rozvinuté prosociální dovednosti, experimentovat s barvami, experimentovat s výtvarným materiálem, rozumět projevům neverbální komunikace, ovládat hrubou motoriku, ovládat jemnou motoriku, přicházet s vlastními nápady, vnímat krásu přírody, zvládat pěvecké dovednosti, zvládat spolupráci ve skupině.

*
*
*