Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

PRJ-032.11 Jaro s včelími medvídky

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02309

  Máme akreditaci Ministerstva školství ČR

  Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání

Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
77 Kč
+ -

Záměr celku: Tematický celek volně navazuje na blok Podzim a zima s včelími medvídky PRJ-031.21. Jednotlivé bloky jsou motivačně propojeny příběhy z knížky J. Kahouna a I. Houfa „Příhody včelích medvídků“. Program je opět zaměřen na rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, posiluje fantazii, představivost a vede k posilování prosociálního chování.

Činnosti: Aktivity, které pomáhají objevovat sebe sama (relaxace, orientace v tělesném schématu), rozvíjející hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku, motoriku artikulačních orgánů, pohybovou i senzomotorickou koordinaci, činnosti rozvíjející smysly, neverbální komunikaci (gesta, řeč očima, haptika, posturika) i komunikaci verbální, činnosti výtvarné, hudební, dramatické…

Výstupy: Pomáhat si navzájem, aktivně naslouchat, být komunikativní, být tvořivý a vnímavý, cítit sounáležitost s ostatními, spolupracovat, osvojovat si elementární poznatky o přírodě, mít rozvinuté smyslové vnímání, mít rozvinuté verbální i neverbální dovednosti, koordinovat pohyb s hudbou, reprodukovat říkanky, mít rozvinuté prosociální dovednosti, experimentovat s barvami, experimentovat s výtvarným materiálem, rozumět projevům neverbální komunikace, ovládat hrubou motoriku, ovládat jemnou motoriku, přicházet s vlastními nápady, vnímat krásu přírody, chápat nutnost ochrany přírody a životního prostředí, zvládat pěvecké dovednosti, zvládat spolupráci ve skupině.

Záměr celku: Tematický celek volně navazuje na blok Podzim a zima s včelími medvídky PRJ-031.21. Jednotlivé bloky jsou motivačně propojeny příběhy z knížky J. Kahouna a I. Houfa „Příhody včelích medvídků“. Program je opět zaměřen na rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, posiluje fantazii, představivost a vede k posilování prosociálního chování.

Činnosti: Aktivity, které pomáhají objevovat sebe sama (relaxace, orientace v tělesném schématu), rozvíjející hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku, motoriku artikulačních orgánů, pohybovou i senzomotorickou koordinaci, činnosti rozvíjející smysly, neverbální komunikaci (gesta, řeč očima, haptika, posturika) i komunikaci verbální, činnosti výtvarné, hudební, dramatické…

Výstupy: Pomáhat si navzájem, aktivně naslouchat, být komunikativní, být tvořivý a vnímavý, cítit sounáležitost s ostatními, spolupracovat, osvojovat si elementární poznatky o přírodě, mít rozvinuté smyslové vnímání, mít rozvinuté verbální i neverbální dovednosti, koordinovat pohyb s hudbou, reprodukovat říkanky, mít rozvinuté prosociální dovednosti, experimentovat s barvami, experimentovat s výtvarným materiálem, rozumět projevům neverbální komunikace, ovládat hrubou motoriku, ovládat jemnou motoriku, přicházet s vlastními nápady, vnímat krásu přírody, chápat nutnost ochrany přírody a životního prostředí, zvládat pěvecké dovednosti, zvládat spolupráci ve skupině.

*
*
*
Další oblíbené a podobné produkty

Hrajeme si, tvoříme a přitom se bavíme

285 Kč