Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

PRJ-031.21 Podzim a zima s včelími medvídky

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02308

  Máme akreditaci Ministerstva školství ČR

  Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání

Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
147 Kč
+ -

Záměr celku: Tematický celek je propojen motivačně příběhy z knihy J. Kahouna a I. Houfa „Příhody včelích medvídků“. Příhody Čmeldy a Brumdy provází jednotlivé bloky a nabízené činnosti jsou jimi evokovány a motivovány. Celý program je zaměřen především na rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních a k posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním.

Činnosti: činnosti, které pomáhají objevovat sebe sama (relaxace, orientace v tělesném schématu), rozvíjející hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku, motoriku artikulačních orgánů, pohybovou a senzomotorickou koordinaci, činnosti, které rozvíjejí smysly, neverbální komunikaci (gesta, řeč očima, haptika, posturika) i komunikaci verbální, činnosti výtvarné, hudební, dramatické...

Výstupy: adaptovat se v novém prostředí, aktivně používat nová slova, pomáhat si vzájemně, aktivně naslouchat, být komunikativní, být tvořivý a vnímavý, cítit sounáležitost s ostatními, dodržovat pravidla vzájemného soužití, chovat se obezřetně, orientovat se v prostředí kolem sebe, spolupracovat, ochraňovat své zdraví, osvojovat si elementární poznatky o přírodě, mít rozvinuté smyslové vnímání, mít rozvinuté verbální i neverbální dovednosti, aktivně používat rytmické nástroje, koordinovat pohyby s hudbou, reprodukovat říkanky, mít rozvinuté prosociální dovednosti , osvojit si elementární poznatky o lidském těle, osvojit si poznatky o práci lidí, prožívat radost ze společných oslav, experimentovat s barvami, experimentovat s výtvarným materiálem, osvojit si poznatky o zvycích, rozumět projevům neverbální komunikace, ovládat hrubou motoriku, ovládat jemnou motoriku, pochopit a pojmenovat náladu či emoci, přicházet s vlastními nápady, přijmout tradice oslav, spoluvytvářet, zacházet s předměty a nástroji, zvládat pěvecké dovednosti, zvládnout spolupráci ve skupině

Záměr celku: Tematický celek je propojen motivačně příběhy z knihy J. Kahouna a I. Houfa „Příhody včelích medvídků“. Příhody Čmeldy a Brumdy provází jednotlivé bloky a nabízené činnosti jsou jimi evokovány a motivovány. Celý program je zaměřen především na rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních a k posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním.

Činnosti: činnosti, které pomáhají objevovat sebe sama (relaxace, orientace v tělesném schématu), rozvíjející hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku, motoriku artikulačních orgánů, pohybovou a senzomotorickou koordinaci, činnosti, které rozvíjejí smysly, neverbální komunikaci (gesta, řeč očima, haptika, posturika) i komunikaci verbální, činnosti výtvarné, hudební, dramatické...

Výstupy: adaptovat se v novém prostředí, aktivně používat nová slova, pomáhat si vzájemně, aktivně naslouchat, být komunikativní, být tvořivý a vnímavý, cítit sounáležitost s ostatními, dodržovat pravidla vzájemného soužití, chovat se obezřetně, orientovat se v prostředí kolem sebe, spolupracovat, ochraňovat své zdraví, osvojovat si elementární poznatky o přírodě, mít rozvinuté smyslové vnímání, mít rozvinuté verbální i neverbální dovednosti, aktivně používat rytmické nástroje, koordinovat pohyby s hudbou, reprodukovat říkanky, mít rozvinuté prosociální dovednosti , osvojit si elementární poznatky o lidském těle, osvojit si poznatky o práci lidí, prožívat radost ze společných oslav, experimentovat s barvami, experimentovat s výtvarným materiálem, osvojit si poznatky o zvycích, rozumět projevům neverbální komunikace, ovládat hrubou motoriku, ovládat jemnou motoriku, pochopit a pojmenovat náladu či emoci, přicházet s vlastními nápady, přijmout tradice oslav, spoluvytvářet, zacházet s předměty a nástroji, zvládat pěvecké dovednosti, zvládnout spolupráci ve skupině

 
*
*
*