Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

PRJ-014.7 Malí pekaři

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01793

  Máme akreditaci Ministerstva školství ČR

  Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání

Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
49 Kč
+ -

Využití: Tento projekt je součástí dlouhodobějšího tematického bloku s názvem „Kdo, co, čím aneb Práce dospělých“, který seznamuje děti s prací dospělých, významem a užitkem některých povolání. Děti si uvědomují potřebu vážit si své práce i práce druhých lidí. V tomto konkrétním projektu jsme zvolili povolání pekař, protože se děti každodenně setkávají s výsledky jeho práce. Zaměřiili jsme se na cestu od výroby pečiva až po šetrné zacházení se zbytky.

Směřujeme ke kompetencím - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, umět zacházet s předměty, náčiním a materiálem, vnímat a rozlišovat pomocí smyslů, zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky (BIO), poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno, porozumět slyšenému, naučit se zpaiěti krátké texty, vytvořit jednoduchý rým, vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, udržet pozornost, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech, být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem, zachytit a vyjádřit své prožitky (PSY), spolupracovat s ostatními, respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním , rozdělit si úkol s jiným dítětem (INT), vyjadřovat se pomocí hudebních a hudebně-pohybových činností, zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných dovedností a technik, zacházet šetrně s pomůckami, věcmi denní potřeby, chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce své i jiných lidí (SOC, ENV), mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte (ENV )

Činnosti - seznámení s výrobou pečiva, manipulační činnosti, výtvarné činnosti, hry smyslové, pohybové, pracovní einnosti, psychomotorické hry, hudebně-pohybové činnosti, exkurze do pekárny, poslech pohádek, grafomotorika

Využití: Tento projekt je součástí dlouhodobějšího tematického bloku s názvem „Kdo, co, čím aneb Práce dospělých“, který seznamuje děti s prací dospělých, významem a užitkem některých povolání. Děti si uvědomují potřebu vážit si své práce i práce druhých lidí. V tomto konkrétním projektu jsme zvolili povolání pekař, protože se děti každodenně setkávají s výsledky jeho práce. Zaměřiili jsme se na cestu od výroby pečiva až po šetrné zacházení se zbytky.

Směřujeme ke kompetencím - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, umět zacházet s předměty, náčiním a materiálem, vnímat a rozlišovat pomocí smyslů, zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky (BIO), poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno, porozumět slyšenému, naučit se zpaiěti krátké texty, vytvořit jednoduchý rým, vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, udržet pozornost, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech, být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem, zachytit a vyjádřit své prožitky (PSY), spolupracovat s ostatními, respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním , rozdělit si úkol s jiným dítětem (INT), vyjadřovat se pomocí hudebních a hudebně-pohybových činností, zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných dovedností a technik, zacházet šetrně s pomůckami, věcmi denní potřeby, chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce své i jiných lidí (SOC, ENV), mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte (ENV )

Činnosti - seznámení s výrobou pečiva, manipulační činnosti, výtvarné činnosti, hry smyslové, pohybové, pracovní einnosti, psychomotorické hry, hudebně-pohybové činnosti, exkurze do pekárny, poslech pohádek, grafomotorika

 
*
*
*
Další oblíbené a podobné produkty

Písničky pro tenké hlásky - zpěvník + CD

350 Kč