Doprava zdarma  Při objednávce nad 2 000 Kč doprava zdarma.

PRJ-014.7 Malí pekaři

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01793

  Máme akreditaci Ministerstva školství ČR

  Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání

Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
49 Kč
+ -

Využití: Tento projekt je součástí dlouhodobějšího tematického bloku s názvem „Kdo, co, čím aneb Práce dospělých“, který seznamuje děti s prací dospělých, významem a užitkem některých povolání. Děti si uvědomují potřebu vážit si své práce i práce druhých lidí. V tomto konkrétním projektu jsme zvolili povolání pekař, protože se děti každodenně setkávají s výsledky jeho práce. Zaměřiili jsme se na cestu od výroby pečiva až po šetrné zacházení se zbytky.

Směřujeme ke kompetencím - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, umět zacházet s předměty, náčiním a materiálem, vnímat a rozlišovat pomocí smyslů, zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky (BIO), poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno, porozumět slyšenému, naučit se zpaiěti krátké texty, vytvořit jednoduchý rým, vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, udržet pozornost, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech, být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem, zachytit a vyjádřit své prožitky (PSY), spolupracovat s ostatními, respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním , rozdělit si úkol s jiným dítětem (INT), vyjadřovat se pomocí hudebních a hudebně-pohybových činností, zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných dovedností a technik, zacházet šetrně s pomůckami, věcmi denní potřeby, chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce své i jiných lidí (SOC, ENV), mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte (ENV )

Činnosti - seznámení s výrobou pečiva, manipulační činnosti, výtvarné činnosti, hry smyslové, pohybové, pracovní einnosti, psychomotorické hry, hudebně-pohybové činnosti, exkurze do pekárny, poslech pohádek, grafomotorika

Využití: Tento projekt je součástí dlouhodobějšího tematického bloku s názvem „Kdo, co, čím aneb Práce dospělých“, který seznamuje děti s prací dospělých, významem a užitkem některých povolání. Děti si uvědomují potřebu vážit si své práce i práce druhých lidí. V tomto konkrétním projektu jsme zvolili povolání pekař, protože se děti každodenně setkávají s výsledky jeho práce. Zaměřiili jsme se na cestu od výroby pečiva až po šetrné zacházení se zbytky.

Směřujeme ke kompetencím - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, umět zacházet s předměty, náčiním a materiálem, vnímat a rozlišovat pomocí smyslů, zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky (BIO), poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno, porozumět slyšenému, naučit se zpaiěti krátké texty, vytvořit jednoduchý rým, vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, udržet pozornost, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech, být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem, zachytit a vyjádřit své prožitky (PSY), spolupracovat s ostatními, respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním , rozdělit si úkol s jiným dítětem (INT), vyjadřovat se pomocí hudebních a hudebně-pohybových činností, zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných dovedností a technik, zacházet šetrně s pomůckami, věcmi denní potřeby, chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce své i jiných lidí (SOC, ENV), mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte (ENV )

Činnosti - seznámení s výrobou pečiva, manipulační činnosti, výtvarné činnosti, hry smyslové, pohybové, pracovní einnosti, psychomotorické hry, hudebně-pohybové činnosti, exkurze do pekárny, poslech pohádek, grafomotorika

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
S čím potřebujete pomoci?
Grafomotorika
Roční období
Jaro Léto Podzim Zima
Formát
A4
Autor
Pipková Eva
Další oblíbené a podobné produkty

PKT-024.4 Řemeslo má zlaté dno

28 Kč

TC-170.6 Sportujeme, cvičíme, svaly si posílíme–IV

42 Kč

POH-058.2 Hry barev s pohybem

14 Kč

POZ-019.1 Jarní úklid

7 Kč

POZ-073.1 Podmínky rostlin pro života

7 Kč

TC-062.2 Hasiči

14 Kč

POH-018.9 Klokánci

63 Kč

TC-075.8 S hudbou od podzimu do léta

56 Kč