Výrobce: INFRA, s.r.o.
Dostupnost: Skladem
Kód: INF00861
Dodací lhůta: Ihned
70 Kč
decrease increase
Sdílet

Využití: Vést děti k citlivosti ve vztahu k živým bytostem. Porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje. Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem.

Směřujeme ke kompetencím - zvládat jemnou a hrubou motoriku (BIO), sladit pohyb s rytmem, zvládat pohybové dovednosti (BIO), zacházet s grafomotorikou a výtvarným materiálem (BIO), porozumět slyšenému (PSY), popsat situaci, záměrně se soustředit (PSY), vyjadřovat se v tvořivých činnostech (PSY), uplatňovat svá přání s ohledem na druhého (INT), spolupracovat, spoluvytvářet (SOC), osvojit si elementární poznatky o zvířatech (ENV), a další.

Činnosti - povídání o zvířatech, pohybové aktivity, kontaktní hry, rozvíjení slovní zásoby, výtvarné tvoření zvířátek, grafomotorika, skládání z papíru, hudebně pohybová hra, pohádka, písnička, práce s pracovními listy

Využití: Vést děti k citlivosti ve vztahu k živým bytostem. Porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje. Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem.

Směřujeme ke kompetencím - zvládat jemnou a hrubou motoriku (BIO), sladit pohyb s rytmem, zvládat pohybové dovednosti (BIO), zacházet s grafomotorikou a výtvarným materiálem (BIO), porozumět slyšenému (PSY), popsat situaci, záměrně se soustředit (PSY), vyjadřovat se v tvořivých činnostech (PSY), uplatňovat svá přání s ohledem na druhého (INT), spolupracovat, spoluvytvářet (SOC), osvojit si elementární poznatky o zvířatech (ENV), a další.

Činnosti - povídání o zvířatech, pohybové aktivity, kontaktní hry, rozvíjení slovní zásoby, výtvarné tvoření zvířátek, grafomotorika, skládání z papíru, hudebně pohybová hra, pohádka, písnička, práce s pracovními listy

*
*
*
Filtry
Sort
display