Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

PRJ-006.7 Můj kamarád - knížka

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01718

  Máme akreditaci Ministerstva školství ČR

  Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání

Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
49 Kč
+ -

Využití: V příspěvku najdete zásobník činností, her a námětů, které vedou k zájmu dětí o knížky a jazyk. Projekt rozvíjí dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, směřuje k osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda). Rozvíjí řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní, dětskou tvořivost (myšlení, sebevyjádření, estetické aktivity).

Smiřujeme ke kompetencím - osvojovat si psychomotorické dovednosti, zacházet s běžnými předměty, pomůckami, nástroji a materiály; rozvoj hrubé i jemné motoriky (BIO), projevovat zájem o knížky a psanou podobu slova; sledovat očima zleva doprava; poznat některá písmena; sluchově rozlišovat hlásku na začátku slova; poznat a vymyslet jednoduchá homonyma; soustředění poslouchat, porozumět slyšenému, vyprávět příběh; vyjádřit a zachytit své prožitky (PSY), spolupracovat s ostatními; dodržovat dohodnutá herní pravidla, pravidla soužití (INT), uplatňovat návyky v základních formách společenského chování; vážit si práce druhých lidí; vnímat kulturní a umělecké podněty; zachycovat skutečnosti pomocí různých výtvarných technik (SOC), osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou pro děti smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné, využitelné pro další učení a životní praxi (ENV)

Činnosti - manipulační činnosti s předměty a materiály; hudební činnosti; psychomotorické a pohybové hry; námětové hry a činnosti; estetické a tvůrčí aktivity podněcující tvořivost, nápaditost a estetické vnímání; četba, vyprávění a poslech příběhů, práce s literárními texty a obrazovým materiálem; dramatické činnosti; návštěvy důležitých institucí; hry a praktické činnosti uvádějící děti do světa lidí; individuální i kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinách

Využití: V příspěvku najdete zásobník činností, her a námětů, které vedou k zájmu dětí o knížky a jazyk. Projekt rozvíjí dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, směřuje k osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda). Rozvíjí řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní, dětskou tvořivost (myšlení, sebevyjádření, estetické aktivity).

Smiřujeme ke kompetencím - osvojovat si psychomotorické dovednosti, zacházet s běžnými předměty, pomůckami, nástroji a materiály; rozvoj hrubé i jemné motoriky (BIO), projevovat zájem o knížky a psanou podobu slova; sledovat očima zleva doprava; poznat některá písmena; sluchově rozlišovat hlásku na začátku slova; poznat a vymyslet jednoduchá homonyma; soustředění poslouchat, porozumět slyšenému, vyprávět příběh; vyjádřit a zachytit své prožitky (PSY), spolupracovat s ostatními; dodržovat dohodnutá herní pravidla, pravidla soužití (INT), uplatňovat návyky v základních formách společenského chování; vážit si práce druhých lidí; vnímat kulturní a umělecké podněty; zachycovat skutečnosti pomocí různých výtvarných technik (SOC), osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou pro děti smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné, využitelné pro další učení a životní praxi (ENV)

Činnosti - manipulační činnosti s předměty a materiály; hudební činnosti; psychomotorické a pohybové hry; námětové hry a činnosti; estetické a tvůrčí aktivity podněcující tvořivost, nápaditost a estetické vnímání; četba, vyprávění a poslech příběhů, práce s literárními texty a obrazovým materiálem; dramatické činnosti; návštěvy důležitých institucí; hry a praktické činnosti uvádějící děti do světa lidí; individuální i kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinách

*
*
*