Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

POZ-097.7 Hry pro rozvoj předmat. představ u dětí

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02792

  Máme akreditaci Ministerstva školství ČR

  Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání

Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
49 Kč
+ -

Hry pro rozvoj předmatematických představ u dětí předškolního věku IV Záměr celku: Nabízené herní aktivity pomáhají rozvíjet matematické představy, podněcují dětskou fantazii a kreativitu, chuť objevovat a tvořit. Děti se učí chápat elementární číselné pojmy – orientovat se v počtu cca do šesti, odříkat číselnou řadu v rozsahu první desítky, porovnávat (poznat více, méně, stejně), vytvářet skupiny podle zadaných kritérií (třídění), rozvíjet komunikativní dovednosti. Činnosti podporují rozvíjení logického a kombinatorického myšlení, rozeznávání barev, hledání různých možností řešení, vedou k rozvíjení jemné motoriky, grafické rytmizace a učí děti spolupracovat ve skupině, pracovat podle instrukcí a respektovat pravidla.

Činnosti: Rozlišování barev a tvarů, třídění předmětů; určování počtu, řazení předmětů dle zadaných kritérií; trénování paměti; koordinace ruky a oka, grafomotorické činnosti; motivační říkanky.

Výstupy: Chápat elementární číselné pojmy; rozpoznávat základní rovinné útvary (čtverec, kruh, trojúhelník); přiřazovat velikost pomocí porovnávání; naučit se nazpaměť krátké texty; záměrně se soustředit na danou činnost, postupovat podle instrukcí.

Hry pro rozvoj předmatematických představ u dětí předškolního věku IV Záměr celku: Nabízené herní aktivity pomáhají rozvíjet matematické představy, podněcují dětskou fantazii a kreativitu, chuť objevovat a tvořit. Děti se učí chápat elementární číselné pojmy – orientovat se v počtu cca do šesti, odříkat číselnou řadu v rozsahu první desítky, porovnávat (poznat více, méně, stejně), vytvářet skupiny podle zadaných kritérií (třídění), rozvíjet komunikativní dovednosti. Činnosti podporují rozvíjení logického a kombinatorického myšlení, rozeznávání barev, hledání různých možností řešení, vedou k rozvíjení jemné motoriky, grafické rytmizace a učí děti spolupracovat ve skupině, pracovat podle instrukcí a respektovat pravidla.

Činnosti: Rozlišování barev a tvarů, třídění předmětů; určování počtu, řazení předmětů dle zadaných kritérií; trénování paměti; koordinace ruky a oka, grafomotorické činnosti; motivační říkanky.

Výstupy: Chápat elementární číselné pojmy; rozpoznávat základní rovinné útvary (čtverec, kruh, trojúhelník); přiřazovat velikost pomocí porovnávání; naučit se nazpaměť krátké texty; záměrně se soustředit na danou činnost, postupovat podle instrukcí.

 
*
*
*