Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

POZ-077.4 Hry pro rozvoj předmat. představ u dětí

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02630

  Máme akreditaci Ministerstva školství ČR

  Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání

Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
28 Kč
+ -

Hry pro rozvoj předmatematických  představ u dětí předškolního věku I

Záměr celku: Jedná se o soubor hravých činností inspirovaných známými říkankami. Ty plní nejen funkci motivační, ale jsou zároveň zdrojem aktivizujících námětů k vytváření předmatematických představ a jejich praktického využití. Hry dávají příležitost k formování mnoha stránek osobnosti dítěte. Tím, že jsou založeny na manipulaci, rozvíjejí jemnou motoriku a podněcují koordinaci ruky a oka, podporují logické uvažování, tvořivý přístup, paměť? a pozornost a jsou vítaným tréninkem představivosti a schopnosti „umění vidět“. Většina námětů sleduje uplatňování integrovaného způsobu naplňování výchovných složek Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Činnosti: Práce s pracovními listy, manipulaení činnosti a třídění drobných předmětů, stříhání, lepení, pohybové aktivity, sestavování předmětů podle pravidel.

Výstupy: Rozvíjet komunikativní dovednosti, vzájemnou spolupráci, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti (číslovky základní i řadové), umět porovnávat, poznat více, méně, stejně, první, poslední, prostorové pojmy nahoře, dole..., dokázat třídit podle daných kritérií, umět pracovat s tabulkou, chápat geometrické pojmy, rozvíjet představivost, zručnost, technické dovednosti, tvořivost, pracovat podle modelu, soustředit se na činnost, vyhledávat a třídit informace, vytvářet postoje k řešení problémů, rozvíjet logické myšlení.

Hry pro rozvoj předmatematických  představ u dětí předškolního věku I

Záměr celku: Jedná se o soubor hravých činností inspirovaných známými říkankami. Ty plní nejen funkci motivační, ale jsou zároveň zdrojem aktivizujících námětů k vytváření předmatematických představ a jejich praktického využití. Hry dávají příležitost k formování mnoha stránek osobnosti dítěte. Tím, že jsou založeny na manipulaci, rozvíjejí jemnou motoriku a podněcují koordinaci ruky a oka, podporují logické uvažování, tvořivý přístup, paměť? a pozornost a jsou vítaným tréninkem představivosti a schopnosti „umění vidět“. Většina námětů sleduje uplatňování integrovaného způsobu naplňování výchovných složek Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Činnosti: Práce s pracovními listy, manipulaení činnosti a třídění drobných předmětů, stříhání, lepení, pohybové aktivity, sestavování předmětů podle pravidel.

Výstupy: Rozvíjet komunikativní dovednosti, vzájemnou spolupráci, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti (číslovky základní i řadové), umět porovnávat, poznat více, méně, stejně, první, poslední, prostorové pojmy nahoře, dole..., dokázat třídit podle daných kritérií, umět pracovat s tabulkou, chápat geometrické pojmy, rozvíjet představivost, zručnost, technické dovednosti, tvořivost, pracovat podle modelu, soustředit se na činnost, vyhledávat a třídit informace, vytvářet postoje k řešení problémů, rozvíjet logické myšlení.

*
*
*