Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

Já mám, kdo má? Zvířata

Kód: ARD04553

  Máme akreditaci Ministerstva školství ČR

  Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání

Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
385 Kč
+ -

Poznáváte zvířata z blízkých i vzdálených krajů. Děti si rozšíří slovní zásobu. S přiloženým návodem plným tipů rozvinou řadu dalších dovedností.
K ruce budete mít přehled všech zvířat a nápady na mnoho aktivit pro jednotlivce i skupinu. 

Tento balíček karet využijete plnohodnotně doma, tak i ve školní lavici. 

Komu je hra určena?
Hru využijí děti v předškolním vzdělávání a také v 1. a 2. ročníku. 

Produkt obsahuje:
•2×23 hracích karet
•přehled
•pravidla + nápady k dalšímu využití

Na kartách jsou rozmístěné mince v horní a dolní části. Jedná se v součtu o částky do 20,-.
Princip hry je jednoduchý. Karty na sebe navazují podle příslušné částky peněz. 
Hru využijete jak ve skupině dětí, tak ve dvojici. Ale i jednotlivec může dělat různé aktivity, které jsou obsahem přibaleného návodu. 
Příjemný pevný papír vám nedovolí pustit karty z ruky. A velkou výhodou je, že se nedají jen tak lehce poškrábat a zmuchlat. Vydrží tak nápor i mladších sourozenců. 

Co se děti naučí:
•pojmenovat jednotlivá zvířata
•rozlišit první a poslední písmeno ve slově
•rozložit slovo na jednotlivé hlásky
•poznat samohlásky a souhlásky

Uvnitř máte přehledný manuál s nápady na co nejpestřejší využití hry. Stejně tak přehled všech 44 použitých zvířat. Karty jsou akorát velké, aby se dětem pohodlně držely a aby se z nich dalo i dobře číst. Kódované řazení jednotlivých karet poskytuje možnost vlastní kontroly.

Základní pravidla:
Všechny karty rozdejte mezi děti. Ty si je rozloží pohodlně před sebe. Nevadí, když je hráči navzájem vidí. Na každé kartě jsou dvě zvířata s jejich počátečním písmenem.
Začíná ten, kdo dostal kartičku s úvodním textem „První karta“. Použije tuto větu a pak se zeptá: „Kdo má kohouta?“ jak je uvedeno ve spodní části karty. Na dotaz reaguje hráč, který má v horní části kohouta, a položí otázku ze spodní části karty (v tomto případě: „Kdo má ovci?“). 

Aktivity pro jednoho hráče:

Práce s jednou kartou (zvíře z horní části): 
•poskládá název zvířete z písmen abecedy
•vyhláskuje název zvířete
•vyslabikuje název zvířete a řekne délku slabik
•provede hláskovou stavbu slova
•sestaví symboly pro samohlásky a souhlásky podle slov na kartě
•vymyslí další tři zvířata, která začínají na stejné písmeno jako to na kartě

Práce s několika kartami (zvíře z horní části):
•seřadí karty podle abecedy
•roztřídí karty podle počtu slabik jednotlivých slov
•přepíše písmena z karet do psacího písma
•vymyslí příběh, kde budou zastoupena všechna zvířata z karet

Aktivity pro skupinu:

•Zvířecí abeceda. Skupina si vylosuje několik karet. Určí počáteční písmena zvířat z horní části karty a seřadí je podle abecedy.
•Marťani. Každý si vylosuje kartu a provede hláskovou analýzu - vyhláskuje obě slova. Ostatní provádějí sluchovou syntézu a hádají slova.
•Psací Kimovka. Na stůl vyskládáme určitý počet karet. Děti se snaží zapamatovat si co nejvíce zvířat. Po časovém limitu karty zakryjeme. Děti zapíšou co nejvíce zvířat, která si zapamatovaly.
•Pantomima. Hráč si vylosuje kartu a z té si vybere jedno zvíře. To se pokusí pomocí pantomimy ztvárnit. Ostatní hádají.
•Hlásková stavba slova. Každá skupina dostane sadu symbolů pro samohlásky a souhlásky a jednu kartu se zvířaty. Ze symbolů sestaví názvy těchto dvou zvířat. Úkolem druhé skupiny je poznat, která hlásková stavba slova patří ke kterému zvířeti.
•Domečky. Karty s konkrétními charakteristikami rozmístíme po prostoru. Každý má jednu či více hracích karet a hledá jejich domeček podle horního obrázku na kartě. Možné charakteristiky: první písmeno, poslední písmeno, počet slabik, druh nohy (kopyto, tlapa, pařáty).
•Hledačka. V prostoru rozmístíme karty. Skupina si vylosuje jedno písmeno. Úkolem je najít zvíře na dané písmeno, vrátit se na stanoviště a zapsat správně název zvířete.
•Na procházce v zoo / na statku. Všichni sedí v kruhu. Každý si vylosuje jednu kartu a vybere obrázek. První hráč řekne větu: „Na procházce v zoo jsem viděl...” (doplní slovo ze svého obrázku). Druhý hráč zopakuje větu + první slovo a přidá druhé. Takto se postupně přidávají ostatní hráči. Cílem hry je vytvořit co nejdelší větu.
•Kimovka. Na stůl vyskládáme určitý počet karet. Děti si je snaží zapamatovat ve správném pořadí. Po časovém limitu karty zakryjeme a proházíme. Cílem je vrátit karty do původního rozložení.
•Ano - ne. Hráč si vylosuje jednu kartu a vybere si jedno zvíře. Ostatní pokládají otázky typu: Máš chlupy? Žiješ v lese? Jsi větší než liška? Hráč odpovídá pouze ano - ne. Cílem je uhádnout zvíře vhodně zvolenými otázkami.
•Myšlenková mapa. Třídu rozdělíme na několik skupin. Vylosujeme kartu a vybereme jedno zvíře. K danému zvířeti se snaží skupiny zapsat co nejvíce pojmů, které s ním úzce souvisejí. Po skončení práce přečte každá skupina svou myšlenkovou mapu. Ostatní skupiny označují modrou pastelkou stejné pojmy. Pak pokračuje další skupina. Pojmy, které nikdo jiný neměl, označí zeleně. S těmi pak můžeme rozvinout diskusi.


Poznáváte zvířata z blízkých i vzdálených krajů. Děti si rozšíří slovní zásobu. S přiloženým návodem plným tipů rozvinou řadu dalších dovedností.
K ruce budete mít přehled všech zvířat a nápady na mnoho aktivit pro jednotlivce i skupinu. 

Tento balíček karet využijete plnohodnotně doma, tak i ve školní lavici. 

Komu je hra určena?
Hru využijí děti v předškolním vzdělávání a také v 1. a 2. ročníku. 

Produkt obsahuje:
•2×23 hracích karet
•přehled
•pravidla + nápady k dalšímu využití

Na kartách jsou rozmístěné mince v horní a dolní části. Jedná se v součtu o částky do 20,-.
Princip hry je jednoduchý. Karty na sebe navazují podle příslušné částky peněz. 
Hru využijete jak ve skupině dětí, tak ve dvojici. Ale i jednotlivec může dělat různé aktivity, které jsou obsahem přibaleného návodu. 
Příjemný pevný papír vám nedovolí pustit karty z ruky. A velkou výhodou je, že se nedají jen tak lehce poškrábat a zmuchlat. Vydrží tak nápor i mladších sourozenců. 

Co se děti naučí:
•pojmenovat jednotlivá zvířata
•rozlišit první a poslední písmeno ve slově
•rozložit slovo na jednotlivé hlásky
•poznat samohlásky a souhlásky

Uvnitř máte přehledný manuál s nápady na co nejpestřejší využití hry. Stejně tak přehled všech 44 použitých zvířat. Karty jsou akorát velké, aby se dětem pohodlně držely a aby se z nich dalo i dobře číst. Kódované řazení jednotlivých karet poskytuje možnost vlastní kontroly.

Základní pravidla:
Všechny karty rozdejte mezi děti. Ty si je rozloží pohodlně před sebe. Nevadí, když je hráči navzájem vidí. Na každé kartě jsou dvě zvířata s jejich počátečním písmenem.
Začíná ten, kdo dostal kartičku s úvodním textem „První karta“. Použije tuto větu a pak se zeptá: „Kdo má kohouta?“ jak je uvedeno ve spodní části karty. Na dotaz reaguje hráč, který má v horní části kohouta, a položí otázku ze spodní části karty (v tomto případě: „Kdo má ovci?“). 

Aktivity pro jednoho hráče:

Práce s jednou kartou (zvíře z horní části): 
•poskládá název zvířete z písmen abecedy
•vyhláskuje název zvířete
•vyslabikuje název zvířete a řekne délku slabik
•provede hláskovou stavbu slova
•sestaví symboly pro samohlásky a souhlásky podle slov na kartě
•vymyslí další tři zvířata, která začínají na stejné písmeno jako to na kartě

Práce s několika kartami (zvíře z horní části):
•seřadí karty podle abecedy
•roztřídí karty podle počtu slabik jednotlivých slov
•přepíše písmena z karet do psacího písma
•vymyslí příběh, kde budou zastoupena všechna zvířata z karet

Aktivity pro skupinu:

•Zvířecí abeceda. Skupina si vylosuje několik karet. Určí počáteční písmena zvířat z horní části karty a seřadí je podle abecedy.
•Marťani. Každý si vylosuje kartu a provede hláskovou analýzu - vyhláskuje obě slova. Ostatní provádějí sluchovou syntézu a hádají slova.
•Psací Kimovka. Na stůl vyskládáme určitý počet karet. Děti se snaží zapamatovat si co nejvíce zvířat. Po časovém limitu karty zakryjeme. Děti zapíšou co nejvíce zvířat, která si zapamatovaly.
•Pantomima. Hráč si vylosuje kartu a z té si vybere jedno zvíře. To se pokusí pomocí pantomimy ztvárnit. Ostatní hádají.
•Hlásková stavba slova. Každá skupina dostane sadu symbolů pro samohlásky a souhlásky a jednu kartu se zvířaty. Ze symbolů sestaví názvy těchto dvou zvířat. Úkolem druhé skupiny je poznat, která hlásková stavba slova patří ke kterému zvířeti.
•Domečky. Karty s konkrétními charakteristikami rozmístíme po prostoru. Každý má jednu či více hracích karet a hledá jejich domeček podle horního obrázku na kartě. Možné charakteristiky: první písmeno, poslední písmeno, počet slabik, druh nohy (kopyto, tlapa, pařáty).
•Hledačka. V prostoru rozmístíme karty. Skupina si vylosuje jedno písmeno. Úkolem je najít zvíře na dané písmeno, vrátit se na stanoviště a zapsat správně název zvířete.
•Na procházce v zoo / na statku. Všichni sedí v kruhu. Každý si vylosuje jednu kartu a vybere obrázek. První hráč řekne větu: „Na procházce v zoo jsem viděl...” (doplní slovo ze svého obrázku). Druhý hráč zopakuje větu + první slovo a přidá druhé. Takto se postupně přidávají ostatní hráči. Cílem hry je vytvořit co nejdelší větu.
•Kimovka. Na stůl vyskládáme určitý počet karet. Děti si je snaží zapamatovat ve správném pořadí. Po časovém limitu karty zakryjeme a proházíme. Cílem je vrátit karty do původního rozložení.
•Ano - ne. Hráč si vylosuje jednu kartu a vybere si jedno zvíře. Ostatní pokládají otázky typu: Máš chlupy? Žiješ v lese? Jsi větší než liška? Hráč odpovídá pouze ano - ne. Cílem je uhádnout zvíře vhodně zvolenými otázkami.
•Myšlenková mapa. Třídu rozdělíme na několik skupin. Vylosujeme kartu a vybereme jedno zvíře. K danému zvířeti se snaží skupiny zapsat co nejvíce pojmů, které s ním úzce souvisejí. Po skončení práce přečte každá skupina svou myšlenkovou mapu. Ostatní skupiny označují modrou pastelkou stejné pojmy. Pak pokračuje další skupina. Pojmy, které nikdo jiný neměl, označí zeleně. S těmi pak můžeme rozvinout diskusi.


*
*
*
Věk
Od 5 let Od 6 let Od 7 let Od 8 let Od 9 let
Určeno pro
Holka Kluk
Určeno pro školu
Mateřská škola 1. třída ZŠ 2. třída ZŠ
Rozvíjí se
Vědomosti Orientace
Předmět ZŠ
Prvouka
Materiál
Papír
Další oblíbené a podobné produkty

Já mám, kdo má? Hodiny

265 Kč

Čtenářské sáčky

850 Kč

Já mám, kdo má? Peníze 1

265 Kč

Mish Mash - postřehová hra

429 Kč

Já mám, kdo má? Zlomky

385 Kč

Logopedická sada

189 Kč

Barvy a tvary pro nejmenší

79 Kč

Vyprávěj podle obrázku 1

130 Kč